1. Visjon og innledning

Fotballglede og læring for livet

Les mer

2. Verdigrunnlag

Disse verdiene vil trenere og lagene jobbe med gjennom et eget opplegg med ulike tiltak på hvert årstrinn.

Les mer

3. Målsetninger

Klubbens målsetninger

Les mer

4. Sportslig organisering

Øverste sportslig organ i klubben er sportslig utvalg (SU). Leder av SU sitter også som medlem i hovedstyret (HS) i klubben.

Les mer

5. Barnefotball 6-12 år

Det første året i Lørenskog IF tilbys det treninger på våren i regi av klubbens Akademi. Det blir ikke dannet noe lag før utover høsten, og det blir ikke meldt på noe lag i seriesystemet.

Les mer

6. Ungdomsfotball 13-19 år

Organisering av lag i Ungdomsfotball LIF

Les mer

7. Seniorfotball

Toppfotball

Les mer

8. Administrative roller

Administrative roller

Les mer

9. Fair play i Lørenskog

Lørenskog IF er en Fair Play klubb og skal jobbe med de verdier dette innebærer.

Les mer

10. Foresattes rolle i lagene.

De viktigste ressursene for lagene er de foresatte. I tillegg til at fortsatte må inneha viktige roller rundt lagene. Klubben ønsker klubben at alle foreldre skal følge NFF’s huskeregler for foreldre.

Les mer

11. Spillerutvikling

Spillerutvikling

Les mer

12. Akademi

Målet med Akademiet å gi gutter og jenter i alderen 9-12 år et ekstra treningstilbud inntil 2 ganger i uken med eksterne og godt utdannede trenere og således forsterke klubbens tilbud til sine spillere i disse alderstrinnene.

Les mer

13. Keeperutvikling

Klubben satser mye på keeperutvikling og har mange keepertrenere i klubben.

Les mer

14. Spillestil-dokument

Alle lag som spiller 11’er fotball skal følge spill-prinsipper og organisering i henhold til LIF sitt spillestil-dokument. Det er viktig at det er en «Blå tråd» fra U13 lagene og opp til klubbens A-Lag.

Les mer

15. Lokal tilhørighet

Klubben ønsker at Akademi-lagene i ungdomsfotball og lagene i toppfotballen består av spillere med lokal tilhørighet. Lokal tilhørighet betyr at spiller kommer fra Lørenskog kommune, nord i Groruddalen eller fra klubber som grenser til Lørenskog og kommune.

Les mer