Lørenskog IF Samfunn

Lørenskog IF ønsker tar større samfunnsansvar og har etablert Lørenskog IF Samfunn. LIF Samfunn har som målsetting og være en arena for mennesker som trenger en ekstra plattform og møteplass i hverdagen gjennom samtaler, fotballtrening, e-sport samt bidra til å hjelpe til med personlig  utvikling  i samarbeid med kommunale instanser. I tillegg tilbyr klubben trenerkurs, dommerkurs etc.

Lagbilde med John Carew og Old starlaget i forbindelse med en showkamp på Rolvsrud 2019.

Foreløpig er følgende lag etablert:
Gatelag:
Gatelag er fotballtrenig for mennesker  med rusmiddelavhengige, med psykiske utfordringer og andre som sliter på samfunnets sidelinje.
Aces High  deltar nå i seriespill og turneringer. Laget skal også arrangere en egen turnering i samarbeid med Frelsesarmeen .
Gatelaget skaper rutiner som bidrar til å holde spillerne borte fra tung rus, skaper en møteplass, et samhold, følelsen av å bli sett, tilhørighet  og gir muligheter for videre personlig utvikling, samtidig som deltakerne får muligheten til å holde seg i god fysisk form.
Etter end treningsøkt er det mulighet for en dusj, vask av tøy og et godt måltid.
I utviklingen og forlengelsen av Gatelaget tilbyr Lørenskog IF kompetanseheving og jobbtrening i samarbeid med relevante kommunale instanser og NAV for spillerne på Gatelaget.
Flyktningefotball:
Vi ser absolutt utfordringene med det å komme til et helt nytt land med annen kultur og lett kan skape isolasjon og ensomhet. Vi ser at fotballtreningen er med på å skape et positivt miljø, møte nye mennesker,
et holdepunkt og få med seg fysisk fostring på veien.
LIF kan nå være med å tilby fotballtrening og en møteplass.
Erfaringene fra Gatelaget viser at det å ha en møteplass, noen å snakke med, få en følelse av felleskap og fysisk fostring gir en god følelse for spillerne.
Street Team:
Et lag for ungdom i risikogrupper og ungdom som opplever utenforskap, i alderen 16-20 år.
Street Team, er for ungdom i Lørenskog som trenger et holdepunkt, noe å bruke tiden sin på, et sted og møtes.
Laget trenes av en spiller fra gatelaget,  som i tråd med målsettingen for gatelaget om å få mennesker tilbake til jobb/meningsfylt hverdag/ noe å gjøre.
I tillegg har LIF sammen med Right To Play vært med å åpne et fritidsklubb for denne gruppen.
Seniorfotball:
Det er også på trappene et lag for eldre mennesker som vi kaller “gåfotball”. Det er allerede etablert et fast petanque lag for eldre, som spiller en gang i uken under sommerhalvåret. Seniorfotaballen blir et tilbud for eldre mennesker i kommunen , en møteplass med litt fysisk aktivitet, en god samtale over en kopp kaffe  og arena som motvirker ensomhet.
LIF Samfunn jobber tett med kommunale instanser som bl.a.:
-Rus-psykisk helse
-Utekontakten
-Flykting og -innvandrertjenesten
-NAV
-Eldreomsorgen

Pelle Neraasen, leder Lørenskog IF Samfunn. Pelle er 54 år, oppvokst på Lørenskog, har to barn som spiller i LIF og 30 år i musikkbransjen bak seg. Han er  trener i barnefotballen og fra våren 2019 vært en del av LIF som trener/leder for Gatelaget Aces High og etableringen av LIF Samfunn.