Årsmøtet avholdes mandag 27. mars 2023 klokken 1800.
Sted: Lørenskog hus, Framtia/Snippen

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret via administrasjonen senest søndag 12. mars 2023 til kontakt@lorenskogif.no eller Lørenskog IF, Postboks 15, 1470 Lørenskog. Forslagsmal som skal benyttes kan du laste ned i bunnen av denne artikkelen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Dette gjelder:

  • Ordinære medlemmer
  • Støttemedlemmer
  • Medlemmer i Supporterklubben 1929
  • Æresmedlemmer

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsberetning, regnskap og innkommende forslag vil bli lagt ut på kontoret og eller kan fås ved henvendelse til kontakt@lorenskogif.no fra 20. mars 2023.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret