Medlemskort

For å få eget medlemskort i klubben må du være medlem eller foresatt til et medlem i Lørenskog IF. Videre så må også medlemskontigent være betalt. Er du ikke medlem så kan du melde deg inn via denne hjemmesiden (se menyfelt øverst på hjemmesiden)

Våre medlemskort er elektroniske i en egen app som kan lastes ned i telefonens app butikk. Søk etter Lørenskog IF og den vil komme frem. Følg instruksjonen når du åpner appen.

Er ikke ditt telefonnummer registrert i vårt medlemssystem så må du gjøre dette for å få tilgang. Er du en foresatt så må vi knytte deg opp mot ditt barn.

For å få tilgang så sender du en e-post til kontakt@lorenskogif.no med følgende innhold:
OBS: Det tar 1-3 arbeidsdager før din endring er registrert. Haster det så ta kontakt med espen@lorenskogif.no

Overskrift/emne på mailen: Registrere mobilnummer

Innhold i mail:

  • Ditt navn:
  • Ditt mobilnummer:
  • Navn på person du er foresatt til (hvis aktuelt):