Organisasjon

Klubbens verdigrunnlag

154 views 6. juni 2018 24. august 2020 Webmaster 1

Lørenskog IF er en Fair Play klubb og skal jobbe med de verdier dette innebærer. I tillegg har Lørenskog IF valgt tre verdier vi ønsker skal kjennetegne vår klubb.

  • Samhold:
    Samhold betyr at vi står sammen med en sterk klubbkultur.
  • Ansvarlig:
    Ansvarlighet skaper et godt omdømme både internt og overfor lokalsamfunnet.
  • Inkluderende:
    Inkluderende representerer LIF som den breddeklubben vi ønsker å være.

Verdiene gir oss retning i daglig samhandling, kommer i urykk i beslutninger som tas, og danner grunnlag for den måten vi møter hverandre, lokalsamfunnet og omverdenen på.

Våre verdier definerer hvordan alle i klubben skal oppføre seg i møte med spillere, ledere, trenere, foreldre og partnere.

Fikk du hjelp?