Dugnad

Vaktliste Kafe Sleivspark

759 views 18. februar 2019 Webmaster 0

1 mars 2019 åpner Kafe Sleivspark for normal drift og som vanlig må lagene stille opp på dugnad.
Det er viktig at alle stille på dine vakter da inntjeningen i Kafe Sleivspark er viktig for klubbens økonomi, samt en viktig faktor for å skape god stemming og service på Rolvsrud.

Hver vakt skal bestå av tre personer. Hvor to personer er øremerket Kafe Sleivspark + en person skal være Rolvsrudvert. Rolvsrudverten skal bistå hjemme- og bortelag med garderober, svare på spørsmål, påse at Rolvsrud er ryddig, foresatte oppfører seg og at dommere blir tatt vare på. Rolvsrudverten skal ha på seg egen gul vest du finner på lagret i Kafe Sleivspark.

Les igjennom rutiner for rollene her:

Fint om de som skal ha vakter leser igjennom disse rutinene/beskrivelsene før man kommer på vakt.

Vedlagt ligger vaktliste med dager de forskjellige lagene skal ha vakt og tidsrom. Lagene selv kan dele opp vaktene etter ønske, men det skal alltid være 3 personer på vakt som beskrevet over. Åpningstidene står i vaktplanen. Alle må møte i god tid slik at kaféen er klar til å åpnes på de aktuelle klokkeslettene. Alle lag skal melde inn hvem som skal ta de forskjellige vaktene Sendes 7 dager før vakten skal gjennomføres. Dette gjøres ved å fylle ut åpne felt i vedlagt vaktplan. Deles vakten opp så sett inn nye linjer og rediger klokkeslettene.

Vaktlisten er laget ut fra registrerte antall spillere det er på de forskjellige lagene pr 15. februar 2019. Enkelte lag har ikke fått satt opp vakter (2012 årgangen, J15 og Senior). Disse vil få vakter på spesielle arrangement på Rolvsrud. Info om dette vil komme i god tid i forveien.

Spørsmål kan rettes til:

Last ned vaktliste her>>

Fikk du hjelp?