Lagledermanual

Turneringer utenfor Norden

26 views 10. mars 2022 Webmaster 0

Alle norske lag som skal delta i privatkamper, offisielle kamper eller turnering i utlandet må autoriseres før avreise fra Norge.

Det er verdt å merke seg at ved brudd på bestemmelsene kan også enkeltpersoner sanksjoneres dersom disse  (trenere/lagledere/foreldre) er årsak til brudd på regelverket.

Kamper i Norden
For kamper i Norden trenger ikke norske lag autorisasjon for deltakelse. Tilsvarende gjelder for Nordiske lag som spiller kamper i Norge.

For spillere som ikke har fylt 12 år ved årets begynnelse (m.a.o. spillere til og med det året de fyller 12 år), gjelder NIFs Barneidrettsbestemmelser.

Først det året spilleren fyller 11 år, kan spilleren delta i konkurranser i Norden.

Kamper utenfor Norden 
For kamper utenfor Norden må norske lag få autorisasjon for deltagelse (FIFA regulering). For breddelag er det fotballkretsene som utsteder autorisasjoner.

Vi kan kun gi autorisasjon til lag fra NFFs medlemsklubber eller utviklingslag i regi av krets.

Det er viktig å være oppmerksom på at NIFs Barneidrettsbestemmelser skal etterleves. Det betyr at det ikke er lov å delta i konkurranser utenfor Norden før det året utøveren fyller 13 år.

Søknad om deltagelse skal komme fra klubben (administrasjonen) og sendes til NFF Akershus. Den må inneholde informasjon om turneringen (Navn, sted, land), dato turneringen varer (fra-til) og hvilken aldersklasse laget er (Eks. J16, G14)

Merk at dersom dere reiser utenfor Norden kan dere nektes deltagelse i en turnering dersom en slik autorisasjon ikke forefinnes. Denne fremlegges ved ankomst turnering i utlandet.

Fikk du hjelp?