Organisasjon

Trenerveileder/Trenerutvikler

155 views 7. juni 2018 Webmaster 0

I Lørenskog IF har vi trenerveiledere, eller trenerutvikler som det heter hos oss.

Vi har delt inn denne rollen i barnefotball og ungdomsfotball. Trenerutvikler for barnefotballen har ansvaret for oppfølging og utvikling av trenere på lagene fra 6-12 år. Trenerutvikler for ungdomsfotballen har ansvaret for oppfølging av trenere på lagene fra 13-19 år.

Trenerutvikler barnefotball:
Trenerutviklerens oppgaver gjennom sesongen er:

  • Ansvar for gjennomføring av trenerforum 4-6 ganger årlig med kombinert praksis/teori for trenere.
  • Ansvar for at sportsplanen og retningslinjer er kjent og følges av de involvert i barnefotballen, samt ansvar for oppfølging og endringer om nødvendig.
  • Ansvar som kontaktperson for årgangsansvarlige i barnefotballen.
  • Ansvar for utarbeidelse av periode- og øktplaner for årgangene og gjøre disse tilgjengelig for trenere.

Trenerutvikler ungdomsfotball:
Trenerutviklerens oppgaver gjennom sesongen er:

  • Ansvar for gjennomføring av trenerforum 4-6 ganger årlig med kombinert praksis/teori for trenere.
  • Ansvar for at sportsplanen og retningslinjer er kjent og følges av de involvert i ungdomsfotballen, samt ansvar for oppfølging og endringer om nødvendig.
  • Ansvar som kontaktperson for trenere i ungdomsfotballen. Evaluere og følge opp trenere for ungdomslagene i LIF

Fikk du hjelp?