Lagledermanual

Støtte til kontigenter og avgifter

133 views 10. mars 2022 Webmaster 0

Det er mange måter man kan få støtte til kontigenter og avgifter. Felles for de alle er at de foresatte må involveres på et eller annet nivå, men klubben og/eller lagene kan også søke på vegne av spillerne.

Opplevelseskortet

Lørenskog kommune har et opplevelsekort som man kan søke om. Dette kortete dekker alle medlemskontigent, verdikort og aktivitetsavgift. Du må ta kontakt med NAV Lørenskog eller Lørenskog kommune for å få dette kortet. I tillegg til å få dekket disse utgiftene får man andre goder som gratis kino og inngang på severdigheter. Kortet gjelder kun for innbyggere bosatt i Lørenskog kommune.

Erkeengler

Stiftelsen Erkeengler brenner for at barn og unge (5-16 år) skal ha et godt idretts og fritidstilbud og at alle skal få være med uansett bakgrunn. Økonomiske utfordringer skal derfor ikke være til hinder for at barn og unge skal ha denne muligheten. Stiftelsen Erkeengler ønsker derfor å bidra til å hjelpe denne gruppen, slik at flere barn og unge skal ha muligheten til å drive med idrett og fritidsaktiviteter. Les mer på Erkeengler sin hjemmeside>>

Coop-dugnaden – Heia IF

Coop-dugnaden ønsker å inkludere barn i organiserte fritidsaktiviteter og idrett. Dugnaden gir støtte til deltakeravgifter og egenandeler. Her inngår medlemskontingent, treningsavgift, lisens, kursavgift, cupdeltakelse o.l. Prosjektet gjelder for barn og unge til og med 18 år.

Coop-dugnaden og Heia IF ønsker å nå ut til de som trenger det aller mest, og bruker derfor Ferie for alle sin søknadsprosess som rammeverk. Les mer om Coop-dugnaden her>>

NAV

Ditt NAV kontor har midler for å støtte medlemmer og familier med anstrengt økonomi. Ta kontakt med ditt NAV kontor og forhøre deg om muligheter.

Ragn Sells spillerfond

Alle medlemmer eller evt. utenforstående som ønsker medlemskap i Lørenskog IF kan søke støtte av fondet. Det skal ikke være lange og byråkratiske prosesser, men en smidig og en verdig prosess. I tillegg til at medlemmet selv kan søke, kan også klubben/lagleder søke på vegne av det enkelte medlemmet der dette er naturlig. Eksempler her kan være språkbarriere, kulturforskjeller og familiære som hindrer den enkelte i å søke. Det anbefales at man søker på de fire måtene over først da spillerfondet har begrenset med midler. Mer info finner du her>>

Fikk du hjelp?