Arrangement

Rutiner ved hjemmekamper

2047 views 29. juli 2020 10. mars 2022 Webmaster 6

Rutiner ved kamp i Lørenskog IF

Oppdatert 24.09.2021

Innledning

Ved alle kamper som spilles på Rolvsrud stadion og Hammer skal hjemmelaget sørge for egen kampvert og utsendelse av “Velkommen til kamp” infomasjon. Kamper kan ikke settes i gang ført dette og kampvert er på plass. Brudd på rutinen kan medføre fremtidig kampnekt for lagene på Rolvsrud/Hammer. Det er lagenes lagleder som har ansvar for at rutinen følges. Lagleder kan delegere oppgavene i rutinen til andre på laget.

Registrering av treningskamper

Alle treningskamper skal meldes til klubben på e-post kontakt@lorenskogif.no. Her skal opplysninger om hjemme- og bortelag, sted, tidspunkt, om det tillates publikum, navn på ansvarlig for parkering og hvem som skal være kampvekt. Kampvert skal også være tilstede på interne treningskamper i klubben.

Velkommen til kamp

Alle lagledere skal sende en egen e-post til bortelagene senest tre dager før kamp skal avholdes. Dette gjelder vanlige serie/cupkamper og treningskamper. Se eget vedlegg for maler for disse e-postene. Her er det viktig informasjon om parkering.

Kampvert

Da Lørenskog IF er en Fair Play klubb og Kvalitetsklubb så skal vi alle jobbe aktivt for å etterleve Fair play og respekt i alle klubbens ledd.

Dette vil bidra til at kamper blir en positiv opplevelse for alle og spesielt barna, da kampene alltid skal gjennomføres på deres premisser.

Siden treneren og laglederen som oftest har hendene fulle i forbindelse med en kamp så har bruk av kampvert vist seg å være et godt tiltak. Det er viktig og hyggelig at hjemmelaget som vert har en person som tar imot gjester og dommere. Kampverten skal være en godt synlig med gul kampvert-vest. Alle lag skal ha fått utlevert en slik vest, hvis ikke så ta kontakt med kontoret. Denne vesten kan også lånes i Kafe Sleivspark.

Kampvert skal være tilstede senest 75 minutter før kampstart.

Kampvertens oppgaver er:

 • Ta imot og ønske gjestende lag velkommen.
 • Ta imot dommere, ønske han/henne lykke til – og om nødvendig, ta en liten oppmuntrende prat med dommeren i pausen og etter kampen.
 • Bidra til gjennomføring av Fair Play hilsen uten håndtrykk (før og/eller etter kamp).
 • Påse og oppfordre til positivitet fra begge lags foreldregrupper og lagledelsen.
 • Påse at «foreldrefri sone» fungerer – lagene på den ene siden – foreldrene på den andre. Der dette ikke lar seg gjøre, etablere «foreldrefri sone» 5 meter ut fra hver «lagleder/trener-benk». Sonen kan eventuelt markeres med kjegler.
 • Påse at tilskuere er minst en meter fra sidelinjen.
 • Takke gjestende lag og dommer for kampen, ønske vel hjem og velkommen tilbake.
 • Gå over og rydde gjestegarderoben og banen

Se også her for mer utfyllende informasjon >>

Parkeringsvakt

Skal laget ha publikum på kampen skal det stilles med parkeringsvakter som sørger for fornuftig og trygg parkering.

Parkeringsvaktene skal være tilstede senest 75 minutter før kampstart og skal bære gulevester. Lagene må selv sørge for vester.
Laget skal ha en navngitt person som er ansvarlig for parkeringen.

Andre regler

 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål, evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
 • På en bane og i innbyttersonen kan det være maks 50 personer totalt. Dette er alle personer uansett funksjon.
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.

Lykke til med kamp.

Vedlegg
# Type fil Størrelse på fil Last ned
1 .docx 1,87 MB Velkommen til kamp – Rolvsrud 2022 v2
2 .pdf 1,95 MB Velkommen til kamp – Hammer 2022 v1
3 .docx 1,64 MB Velkommen til kamp – Hammer 2022 v1
4 .pdf 2,43 MB Velkommen til kamp – Rolvsrud 2022 v2

Fikk du hjelp?