Lagledermanual

Rutiner innmelding av nye medlemmer

388 views 7. juni 2018 10. mars 2022 Webmaster 2

Alle som ønsker å bli medlem i klubben skal melde seg inn via eget skjema som finnes på klubbens hjemmesider. Dette skal gjøres uansett alder og hvilket lag man skal spille på. Spillere som ikke har gjort dette kan ikke trene eller spille for Lørenskog IF.

 1. Alle nye medlemmer skal registrere seg via Lørenskog IF sine hjemmesider.
 2. Administrasjonen sender innmeldingen til medlemsmanager for tildeling av lag.
 3. Når lag har blitt tildelt det nye medlemmet skal medlemsmanager melde dette til administrasjonen.
 4. Administrasjonen registrerer det nye medlemmet klubbens medlemssystem.
 5. Administrasjonen registrerer det nye medlemmet FIKS
  (medlemmer skal ikke være aktive i FIKS før spiller er registrert i klubbens medlemssystem og eventuelle ubetalte regninger er betalt.)
 6. Administrasjonen sender ut faktura med medlemskontingent.
 7. Administrasjonen sender et velkomstbrev til det nye medlemmet med kopi til aktuell lagleder. Brevet skal inneholde:
  • Hvilket lag det nye medlemmet har fått plass
  • Kontakt informasjon til lagleder
  • At kontingent er sendt
  • Info om hjemmesider til klubben og laget
  • At klubben er foreldredrevet
 8. Den aktuelle lagleder følger opp med telefon/e-post om første trening.
 9. Den aktuelle lagleder tar i mot spillere og ønsker velkommen på første trening.
 10. Presentere spiller for spillergruppen
 11. Informere foresatte om klubben og hvordan klubben fungerer.
 12. Svare på spørsmål fra foresatte

Hvis innmeldingen gjelder en overgang, og/eller medlemmer har blitt tildelt lag så skrives dette i merknadsfeltet. 

Fikk du hjelp?