Rutiner

Rutine utmelding av medlemmer

181 views 7. juni 2018 Webmaster 1

Det er viktig at alle følger riktig prosedyre ved utmelding av klubben og benytte eget skjema man finner på klubbens hjemmeside. Gjøres ikke dette riktig kan konsekvensen være at riktige personer i klubben ikke får informasjon og medlemmet fremdeles er registrert og får b.l.a medlemskontigent.

  1. Utmelding skjer via Lørenskog IF sine hjemmesider.
  2. Administrasjonen sender e-post til medlemmet som melder seg ut og bekrefter utmeldingen med kopi til aktuell lagleder. E-posten skal inneholde følgende:
    1. Bekreftelse på at utmeldingen er mottatt
    2. Opplysninger om eventuelle utestående fordringer må betales og at man ikke kan bytte klubb før dette er gjort.
    3. Ønske lykke til og velkommen tilbake.
  3. Administrasjonen melder medlemmet ut av klubbens medlemssystem.
  4. Administrasjonen setter medlemmet som inaktiv i FIKS.

Fikk du hjelp?