Lagledermanual

Rutine utmelding av medlemmer

217 views 7. juni 2018 10. mars 2022 Webmaster 1

Det er viktig at alle følger riktig prosedyre ved utmelding av klubben. Gjøres ikke dette riktig kan konsekvensen være at riktige personer i klubben ikke får informasjon og medlemmet fremdeles er registrert og får b.l.a medlemskontigent.

  1. Utmelding skjer ved at det sendes en e-post til kontakt@lorenskogif.no
  2. Administrasjonen sender e-post til medlemmet som melder seg ut og bekrefter utmeldingen med kopi til aktuell lagleder. E-posten skal inneholde følgende:
    1. Bekreftelse på at utmeldingen er mottatt
    2. Opplysninger om eventuelle utestående fordringer må betales og at man ikke kan bytte klubb før dette er gjort.
    3. Ønske lykke til og velkommen tilbake.
  3. Administrasjonen melder medlemmet ut av klubbens medlemssystem.
  4. Administrasjonen setter medlemmet som inaktiv i FIKS.

Fikk du hjelp?