Organisasjon

Roller i laget

112 views 5. oktober 2021 Webmaster 0

I et lag er det mange oppgaver i tillegg til å være trener. Aktivitetsnivået og interesse hos laget/foresatte avgjør hvilket nivå mann vil legge seg på. Noen roller må alle lag ha, mens andre er anbefalte. Her kommer en oversikt over roller som kan være på et lag og hvilke oppgaver disse kan utføre.

Lagleder

Alle lag må ha minimum en lagleder, men det er fult mulig å dele denne rollen med flere personer. Dette er faktisk den eneste rollen som laget må ha for å spille kamper. Lagleder har mange oppgaver, men disse oppgavene kan delegeres til andre på laget. Det er laget en egen side med lagleders oppgaver som du vinner her >>

Kasserer/økonomiansvarlig

Det kan være mye penger i omløp rundt et lag. Laget skal på turneringer, kjøpe utstyr og arrangere sosiale aktiviteter for laget.

Alle lag har en egen lagkasse i klubben og det må være to personer som eventuelt godkjenner et uttak fra denne lagkassen. Ofte er det kasserer og lagleder som har denne fullmakten.

Vi har laget en egen side som beskriver dette med lagkasser på laget bedre, krav til dokumentasjon og hvordan man får tilgang til lagkasse >>

Dugnandsansvarlig

Klubben har noen dugnader som lagene må utføre, samt at lagene selv påtar seg diverse dugnader for å skaffe penger til laget. Vi anbefaler å ha en eller flere personer som organiserer dette arbeidet for å avlaste lagleder. Oppgaver kan være:

  • Organisere og kalle inn foresatte til dugnad
  • Skaffe dugnader til laget

Sponsoransvarlig

Mange lag velger å ha en egen sponsoransvarlig som jobber med å skaffe egne lagsponsorer. Dette kan være en kjærkommen inntekt.

Dommeransvarlig

På kamper så trenger mann dommere. Det kan være en fordel at en egen person har ansvaret for dommere. Det være seg å skaffe dommere til treningskamper, sørge for at dommer for betalt, forsikre seg om at dommer møter til avtalt tid der dommer er satt opp av NFF eller klubben og ta i mort dommeren sak at vedkommende føler seg velkommen.

Sosialkomite

På et lag så er det ofte en del sosialt for spillere og foresatte. Det kan være avslutninger på sesong, start på en sesong eller bare en hyggelig sammenkomst. Ofte har lagene egne foresatte som arrangerer disse tingene.

Cupansvarlig

Reise på turneringer og cuper er alltid morsomt. Dette er her man skaper minner for livet for spillerne og foresatte. Men å reise på en turnering kan noen ganger være en stor jobb. Det skal organiseres, meldes på lag, kanskje transport og overnatting. Vi anbefaler at en eller flere personer tar på seg oppgaver rundt enn turnering slik at trener og lagleder kan konsentrerer seg om oppgaver rundt selve laget.

Fikk du hjelp?