Organisasjon

Rekrutteringsplan

540 views 7. juni 2018 4. august 2020 Webmaster 2

Lørenskog IF har en rekrutteringsplan for potensielle spillere. Naturlig områder å rekruttere fra for Lørenskog IF vil være innenfor kommunen og spesielt skolene i området:

  • Benterud skole
  • Finstad skole
  • Rasta skole
  • Solheim skole
  • Åsen skole

Hvordan rekrutterer vi spillere:

Gutter og jenter kan starte med fotball i LIF det året de fyller 6 år. På vårparten arrangerer LIF et opplegg med treninger og kamper som heter «Nye helter» der alle 6-åringer er velkomne. Treninger vil inneholde mange morsomme leker og ballaktiviteter. Dette vil være 6-åringenes første møte med fotballen i LIF. Barna og foreldrene vil få en mulighet til å bli kjent med hva LIF er og hva klubben står for. Foreldrene vil kunne melde inn sine barn i klubben i løpet av disse treninger.
Medlemskoordinator og rekruteringsansvarlig vil etter sommeren fordele innmeldte spillere, og hjelpe til med etablering og oppstart av nye lag. Nye lag vil starte opp i perioden fra skolestart og frem til skolens høstferie. Kriterier for sammensetning av lagene er klassetilhørighet og skolekrets. Målsetninger er at er lag skal bestå av 50% spillere fra to ulike skoler.
I tillegg gjennomfører klubben ulike tiltak mot barnehagene (Solheims cup og åpen dag på Rolvsrud) og skolene. Klubben har også en egen rolle som har ansvar for rekruteringen av spillere til barnefotballen. Se rollen Rekruteringsansvarlig i kapittel 4.2.1.10.

I alle årganger kan spillere melde seg inn å sarte med fotball gjennom hele året.

Hvordan rekrutterer vi trenere og frivillige:

All aktivitet i barnefotballen er basert på frivillig innsats fra foreldre. Trenere, lagledere og andre verv blir derfor rekruttert gjennom oppstartsperioden og foreldremøter.
I ungdomsfotballen forsøker klubben så langt det lar seg å gjøre å ha eksterne trenere for alle lag. Med mange lag og årganger er ikke dette noe klubben klarer hvert år, men vil fortsette å etterstrebe. Lagene som klubben ikke klarer å gi eksterne trenere, må trenes av frivillige foreldre.
Lørenskog IF rekrutterer trenere ved å utlyse ledige oppdrag gjennom internett og sosiale medier og legger til rette for kursing av frivillige i barnefotballen som kan tenke seg å fortsette i en rolle inn i ungdomsfotballen.

Hvordan beholder vi spillere i ungdomsfotballen?

Fra 13 års alder og eldre ser vi utfordringer med at enkelte velger å slutte med fotball. Vi har derfor valgt å ta noen grep for å hindre frafall i fotballen. Blant annet ønsker vi å legge til rette for at de som ønsker det skal kunne ha Futsal som et tilbud, spesielt gjennom vinterhalvåret. Til å begynne med ønsker vi som klubb å prøve ut dette for de som ønsker det på våre rekruttlag på ungdomssiden og for klubbens jentelag.

I tillegg har vi en egen e-sport avdeling med eget e-sportsenter (spillsenter) på Metro senteret. Dette er et tilbud spesielt retten mot ungdomen hvor man kan kombinere fotball og e-sport. Tilbudet driftes av ungdomen og det arrangeres jevnlig turneringer innen e-sport og e-fotball.

Lørenskog IF vil fortsatt prøve å tiltrekke seg flinke trenere med fokus på fotballglede og læring for livet. Det er viktig for klubben å ta vare på alle som ønsker å spille fotball, uavhengig om du har en drøm om å bli profesjonell fotballspiller, eller er med for kameratskapet skyld.

Fikk du hjelp?