Kvalitetsklubb

Prosjektet skadeforebyggende trening/kartlegging

705 views 11. mars 2019 19. desember 2019 Webmaster 2

Lørenskog IF satte i 2018 i gang et prosjekt sammen Arca Klinikk for noen ungdomslag i LIF for å forebygge skader og gjøre spillerne bedre rustet til å være fysisk gode fotballspillere i mange år.  Prosjektet har innehold felles skadeforebyggende treninger samt individuell karlegging av spillerne gjennom en ”screening”. Prosjektet har hittil vært vellykket og nå ønsker LIF å tilby det skadeforebyggende programmet til alle sine spillere i målgruppen som er spillere fra 10 år og oppover.

Arca Klinikk har vært ansvarlige for prosjektet med å kartlegge spillerne individuelt med fysiske målinger i en slags ”screening”. Screeningen inneholder kartleggingstester for stabilitet og bevegelighet samt regelmessig måling av vekst (høyde/vekt) for spillere som er i aktiv vekstalder.

Kartleggingstestene gir en vurdering av mulig asymmetrier og/eller redusert stabilitet og bevegelighet som kan være en risikofaktor for skade. Ved å kartlegge dette vil man kunne gi hver enkelt spiller individuelt tilpassete øvelser i tillegg til den generelle skadeforebyggende treningen som kan være med på å ha en ekstra skadeforebyggende effekt.

Vekstmåling skal hjelpe til å kartlegge hvilke spillere som er i det vi kaller ”vekstspurt”. ”Vekstspurt” vil si den perioden hvor man vokser mest.  I denne perioden kan man være mer utsatt for belastningsskader. Målingene utført av Arca Klinikk har indikert når spillerne er i denne vekstspurtperioden og treningsbelastningen har deretter blitt justert og tilrettelagt for å unngå belastningsskader.

Det er Camilla Christensen og Marianne Karset Bergersen og fra Arca Klinikk som hatt ansvaret for prosjektet. Camilla og Marianne har begge erfaring som aktive fotballspillere i henholdsvis Vålerenga og Fart og begge måtte gi seg som fotballspillere i en for tidlig alder pga skader. De har begge tatt mastergrad på Norges idrettshøgskole innen henholdsvis idrettsfysioterapi og fysisk aktivitet og helse og er engasjerte for å hjelpe unge fotballspillere til å trene riktig for å forebygge skader.  Her må trenere også skoleres for å se viktigheten av å investere tid til å trene med riktige og viktige skadeforebyggende øvelser.

Les mer om prosjektet her>>

For mer informasjon om å få tilgang til programmet kontakt Espen Gjester på espen@lorenskogif.no

Fikk du hjelp?