Økonomi

Priser kontigenter og avgifter

4004 views 13. juni 2018 16. januar 2020 Webmaster 6

Alle kontigenter og avgifter vedtas på klubbens årlige generalforsamling.

Overgangsgebyr:

NFF krever et overgangsgebyr når man melder overgang mellom klubber. Dette gebyret belastes det enkelte medlemmet når overgangen er godkjent. Følgende gebyrer gjelder pr d.d.:

  • For spillere t.o.m. året de fyller 12 år: kr 100,-
  • Spillere 13-15 inneværende år: kr 400,-
  • Amatørspillere m/u kontrakt f.o.m. året de fyller 16 år: kr 600,-
  • Overgang fra utland amatør: kr 600,-

Kontigenter Lørenskog IF

BeskrivelsePrisMerknad
Medlemskap500,-Alle aktive spillere.
(1) Verdikupong (6-10 år)350,-Faktureres sammen med medlemskontingent.
Brukes til utstyr på Comet sport.
(1) Verdikupong (11-13 år)1050,-Faktureres sammen med medlemskontingent.
Brukes til utstyr på Comet sport.
(1) Verdikupong (14-16 år)1100,-Faktureres sammen med medlemskontingent.
Brukes til utstyr på Comet sport.

(1) Verdikort er en avgift som fås tilbake gjennom utstyr spilleren eller laget kjøper på Comet sport, Lillestrøm.
Alle må betale for dette verdikortet som en del av sponsoravtalen vi har med Umbro/Comet sport hvor vi forplikter oss å handle for en årlig sum. Denne avgiften er vedtatt på klubbens årsmøte.

Andre avgifter i Lørenskog IF

*Avgiften har tatt hensyn til redusert aktivitet pga Korona-viruset.
Lag/alderAktivitetsavgift (2)Skadeforebyggende tiltak (3)Beløp (totalt andre avgifter)
3'er Gutter 6 år250250
3'er  Gutter 7 år25911002691
5`er Gutter 8 år25911002691
5`er Gutter 9 år27641002864
7`er Gutter 10 år27641002864
7`er Gutter 11 år32821003382
9`er Gutter 12 år32821003382
Gutter 13 år - Akademi777321509923
Gutter 13 år - Satsning64789009923
Gutter 13 år - Rekrutt32821003382
Gutter 14 år - Akademi777321509923
Gutter 14 år - Satsning64789007378
Gutter 14 år - Rekrutt32821003382
Gutter 15 år - Akademi777321509923
Gutter 15 år - Satsning64781006578
Gutter 15 år - Rekrutt32821003382
Gutter 16 år - Akademi777317509923
Gutter 16 år - Satsning64789007378
Gutter 16 år - Rekrutt32821003382
Gutter 17-19 år (JR) - Akademi777317509923
Gutter 17-19 år (JR) - Satsning75009007378
Gutter 17-19 år (JR) - Rekrutt32821003382
Senior bredde herrer600600
3'er Jenter 6 år250250
3'er Jenter 7 år25911002691
5'er Jenter 8 år25911002691
5'er Jenter 9 år27641002864
7'er Jenter 10 år27641002864
7'er Jenter 11 år32821003382
9'er Jenter 12 år32821003382
9'er Jenter 13 år51821005282
Jenter 15 år604617507796
Jenter 16 år Fun11001001200
Senior bredde damer600600

(2) Aktivitetsavgiften er en avgift som skal dekke drift av baner, strøm, forsikringer, påmeldingsavgifter til seriespill, utstyr, trenere ol. Fra fylte 13, år dekker også denne avgiften dommerutgifter på ordinære kamper. Denne avgiften kommer i tillegg til medlemskontigent og verdikort.

(3) Lørenskog IF har har fokus på skadeforebyggende tiltak for alle lag i klubben. Denne avgiften dekker de utgifter klubben har på dette viktige arbeidet. Du kan lese mer om tiltaket og hva dette innebærer her: https://www.lorenskogif.no/knowledgebase/arca/

Betalingsplan aktivitetavgift + skadeforebyggende tiltak.

Aktivitetsavgiften og det skadeforebyggende tiltaket deles opp i avdrag i løpet av 1. halvår. Betalingsplanen er som følger:

LagJanuarfebruarmarsaprilmaijuniaugust
Gutter 7 år11001000591
Gutter 8 år11001000591
Gutter 9 år13001000564
Gutter 10 år13001000564
Gutter 11 år13001300782
Gutter 12 år13001300782
G13 Akademi18601860186018601860623
G13 Satsning15001500150015001500378
G 13 Rekrutt13001300782
G14 Akademi18601860186018601860623
G14 Sarsning14001400140014001400278
G14 Rekrutt13001300782
G15 Akademi18601860186018601860623
G15 Satsning13001300130013001300278
G15 Rekrutt13001300782
G16 Akademi18001800180018001800523
G16 Satsning14001400140014001400278
G16 Rekrutt13001300782
Junior Akademi100016251625162516251625398
Junior Satsning14001400140014001400278
Junior Rekrutt13001300782
Jenter 7 år11001000591
Jenter 8 år11001000591
Jenter 9 år13001000564
Jenter 10 år13001000564
Jenter 11 år13001300782
Jenter 12 år13001300782
Jenter 13 år11001000100010001182
Jenter 15 år14601460146014601000464
Jenter 16 år (fun)1200

Fikk du hjelp?