Økonomi

Priser kontigenter og avgifter

6875 views 13. juni 2018 5. februar 2021 Webmaster 10

Alle kontigenter og avgifter vedtas på klubbens årlige generalforsamling.

Overgangsgebyr:

NFF krever et overgangsgebyr når man melder overgang mellom klubber. Dette gebyret belastes det enkelte medlemmet når overgangen er godkjent. Følgende gebyrer gjelder pr d.d.:

  • For spillere t.o.m. året de fyller 12 år: kr 100,-
  • Spillere 13-15 inneværende år: kr 400,-
  • Amatørspillere m/u kontrakt f.o.m. året de fyller 16 år: kr 600,-
  • Overgang fra utland amatør: kr 600,-

Kontigenter Lørenskog IF

BeskrivelsePrisMerknad
Medlemskap500,-Alle aktive spillere.
(1) Verdikupong (6-10 år)350,-Faktureres sammen med medlemskontingent.
Brukes til utstyr på Comet sport.
(1) Verdikupong (11-13 år)1050,-Faktureres sammen med medlemskontingent.
Brukes til utstyr på Comet sport.
(1) Verdikupong (14-16 år)1100,-Faktureres sammen med medlemskontingent.
Brukes til utstyr på Comet sport.

(1) Verdikort er en avgift som fås tilbake gjennom utstyr spilleren eller laget kjøper på Comet sport, Lillestrøm.
Alle må betale for dette verdikortet som en del av sponsoravtalen vi har med Umbro/Comet sport hvor vi forplikter oss å handle for en årlig sum. Denne avgiften er vedtatt på klubbens årsmøte.

(2) Aktivitetsavgiften er en avgift som skal dekke drift av baner, strøm, forsikringer, påmeldingsavgifter til seriespill, utstyr, trenere ol. Fra fylte 13, år dekker også denne avgiften dommerutgifter på ordinære kamper. Denne avgiften kommer i tillegg til medlemskontigent og verdikort.

(3) Lørenskog IF har har fokus på skadeforebyggende tiltak for alle lag i klubben. Denne avgiften dekker de utgifter klubben har på dette viktige arbeidet. Du kan lese mer om tiltaket og hva dette innebærer her: https://www.lorenskogif.no/knowledgebase/arca/

Kontigenter og avgifter 2021

Forbehold om feil og endringer.
LagÅrgangMedlemskontigentVerdikort (1)Aktivitetsavgift (2)Skadeforebyggende (3)Totalt
Jenter 6 år201550035015001002450
Jenter 7 år201450035020001002950
Jenter 8 år201350035020001002950
Jenter 9 år201250035020001002950
Jenter 10 år201150035020001002950
Jenter 11 år2010500105030001004650
Jenter 12 år2009500105030001004650
Jenter 13 år2008500105050001350*7900
Jenter 14 år2007500110050001350*7950
Jenter 15 år - 12006500110050001350*7950
Jenter 15år - Fun200650006001001200
Jenter 17 pår - Fun200450006001001200
Jenter 16/17 år20055000600013507850
Gutter 6 år201550035025001003450
Gutter 7 år201450035030001003950
Gutter 8 år201350035030001003950
Gutter 9 år201250035032001004150
Gutter 10 år201150035032001004150
Gutter 11 år2010500105038001005450
Gutter 12 år2009500105038001005450
Gutter 13 år - Akademiet200850010508000245012000
Gutter 13 år - Satsning20085001050700013509900
Gutter 13 år - Rekrutt2008500105038001005450
Gutter 14 år - Akademiet200750011008000245012050
Gutter 14 år - Satsning20075001100700013509950
Gutter 14 år - Rekrutt2007500110038001005500
Gutter 15 år - Akademiet200650011008000245012050
Gutter 15 år - Satsning20065001100700013509950
Gutter 15 år - Rekrutt2006500110038001005500
Gutter 16 år - Akademiet200550011008000205011650
Gutter 16 år - Satsning20055001100700013509950
Gutter 16 år - Rekrutt2005500110038001005500
Junior - Akademiet2004-200250008000205010550
Junior - Satsning2004-20025000700013508850
Junior - Rekrutt2004-2002500038001004400
Junior - Fun2004-200250006001001200

Aktivitetsavgiften og det skadeforebyggende tiltaket deles opp i avdrag. Avdragene betales månedlig fra februar til november.

Fikk du hjelp?