Økonomi

Priser kontigenter og avgifter

2474 views 13. juni 2018 16. januar 2020 Webmaster 5

Alle kontigenter og avgifter vedtas på klubbens årlige generalforsamling.

Overgangsgebyr:

NFF krever et overgangsgebyr når man melder overgang mellom klubber. Dette gebyret belastes det enkelte medlemmet når overgangen er godkjent. Følgende gebyrer gjelder pr d.d.:

  • For spillere t.o.m. året de fyller 12 år: kr 100,-
  • Spillere 13-15 inneværende år: kr 400,-
  • Amatørspillere m/u kontrakt f.o.m. året de fyller 16 år: kr 600,-
  • Overgang fra utland amatør: kr 600,-

Kontigenter Lørenskog IF

BeskrivelsePrisMerknad
Medlemskap500,-Alle aktive spillere.
(1) Verdikupong (6-10 år)350,-Faktureres sammen med medlemskontingent.
Brukes til utstyr på Comet sport.
(1) Verdikupong (11-13 år)1050,-Faktureres sammen med medlemskontingent.
Brukes til utstyr på Comet sport.
(1) Verdikupong (14-16 år)1100,-Faktureres sammen med medlemskontingent.
Brukes til utstyr på Comet sport.

(1) Verdikort er en avgift som fås tilbake gjennom utstyr spilleren eller laget kjøper på Comet sport, Lillestrøm.
Alle må betale for dette verdikortet som en del av sponsoravtalen vi har med Umbro/Comet sport hvor vi forplikter oss å handle for en årlig sum. Denne avgiften er vedtatt på klubbens årsmøte.

Andre avgifter i Lørenskog IF

Lag/alderAktivitetsavgift (2)Skadeforebyggende tiltak (3)Beløp (totalt andre avgifter)
3'er Gutter 6 år250250
3'er  Gutter 7 år30001003100
5`er Gutter 8 år30001003100
5`er Gutter 9 år32001003300
7`er Gutter 10 år32001003300
7`er Gutter 11 år38001003900
9`er Gutter 12 år38001003900
Gutter 13 år - Akademi9000215011150
Gutter 13 år - Satsning75009008900
Gutter 13 år - Rekrutt38001003900
Gutter 14 år - Akademi9000215011150
Gutter 14 år - Satsning75009008400
Gutter 14 år - Rekrutt38001003900
Gutter 15 år - Akademi9000215011150
Gutter 15 år - Satsning75009008400
Gutter 15 år - Rekrutt38001003900
Gutter 16 år - Akademi9000175010750
Gutter 16 år - Satsning75009008400
Gutter 16 år - Rekrutt38001003900
Gutter 17-19 år (JR) - Akademi9000175010750
Gutter 17-19 år (JR) - Satsning75009008400
Gutter 17-19 år (JR) - Rekrutt38001003900
Senior bredde herrer600600
3'er Jenter 6 år250250
3'er Jenter 7 år30001003100
5'er Jenter 8 år30001003100
5'er Jenter 9 år32001003300
7'er Jenter 10 år32001003300
7'er Jenter 11 år38001003900
9'er Jenter 12 år38001003900
9'er Jenter 13 år70009007900
Jenter 15 år700017508750
Jenter 16 år Fun11001001200
Senior bredde damer600600

(2) Aktivitetsavgiften er en avgift som skal dekke drift av baner, strøm, forsikringer, påmeldingsavgifter til seriespill, utstyr, trenere ol. Fra fylte 13, år dekker også denne avgiften dommerutgifter på ordinære kamper. Denne avgiften kommer i tillegg til medlemskontigent og verdikort.

(3) Lørenskog IF har har fokus på skadeforebyggende tiltak for alle lag i klubben. Denne avgiften dekker de utgifter klubben har på dette viktige arbeidet. Du kan lese mer om tiltaket og hva dette innebærer her: https://www.lorenskogif.no/knowledgebase/arca/

Betalingsplan aktivitetavgift + skadeforebyggende tiltak.

Aktivitetsavgiften og det skadeforebyggende tiltaket deles opp i avdrag i løpet av 1. halvår. Betalingsplanen er som følger:

LagJanuarfebruarmarsaprilmaijuniaugust 
Gutter 7 år110010001000
Gutter 8 år110010001000
Gutter 9 år130010001000
Gutter 10 år130010001000
Gutter 11 år130013001300
Gutter 12 år130013001300
G13 Akademi186018601860186018601850
G13 Satsning150015001500150015001400
G 13 Rekrutt130013001300
G14 Akademi186018601860186018601850
G14 Sarsning140014001400140014001400
G14 Rekrutt130013001300
G15 Akademi186018601860186018601850
G15 Satsning140014001400140014001400
G15 Rekrutt130013001300
G16 Akademi180018001800180018001750
G16 Satsning140014001400140014001400
G16 Rekrutt130013001300
Junior Akademi1000162516251625162516251625
Junior Satsning140014001400140014001400
Junior Rekrutt130013001300
Jenter 7 år110010001000
Jenter 8 år110010001000
Jenter 9 år130010001000
Jenter 10 år130010001000
Jenter 11 år130013001300
Jenter 12 år130013001300
Jenter 13 år135013501350135013501150
Jenter 15 år146014601460146014601450
Jenter 16 år (fun)1200

Fikk du hjelp?