Lagledermanual

Politiattest

2060 views 13. juni 2018 10. mars 2022 Webmaster 10

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke.

Tillitsvalgte, trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Politiattest skal fremlegges før vedkommende inntrer i aktuelle rolle.

Politiet utsteder attest til alle over 15 år.

NFFs krav er at politiattesten fornyes hvert tredje år.

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før man søker må vedkommende innhente “Bekreftelse på formål”. Skjema kan lastes ned her>>
Utfylt skjema leveres daglig leder eller sendes på e-post: kontakt@lorenskogif.no

Etter at skjema er fylt ut og kommet i retur så er det enkleste å søke om politiattest på denne siden>>

Politiattesten skal fremlegges for daglig leder, klubbkoordinator eller medlemsmanager.
Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Internrutine.
(Gjelder de som har ansvaret for Politiattester i Lørenskog IF)

  1. Utstede “Bekreftelse på formål” til aktuelle personer.
  2. Registrere og signere Politiattest når de fremlegges.
    1. Signere Politiattesten med “Sett (Dato) (Signatur). Politiattesten beholdes av den enkelte.
    2. Registrere at Politiattesten er sett i Rubic.
  3. Ingen tillitsvalgte kan utføre verv eller være registrert i Rubic uten Politiattest.

Fikk du hjelp?