Organisasjon

Oppstartsansvarlig

91 views 7. juni 2018 Webmaster 0

Administrativt:

 • Markedsføre tiltaket «Nye helter» mot barnehager, nettsider og sosiale medier.
 • Ha ansvar for påmelding og informasjon i forhold til spillere som har meldt seg på «Nye helter».
 • Dele inn 6 guttelag og 1 jentelag i august etter alle treninger i «Nye helter» er gjennomført.
 • Rekruttere en årgangsansvarlig i den nye årgangen som har startet i klubben.
 • Svare på spørsmål til klubben i forhold til å starte å spille fotball .
 • Oppdatere FIKS med nye spillere og nye lag
 • Følger opp mot manager Toppfotball i forhold til A-lags spillere som skal delta på treninger for «Nye helter».
 • Kontaktpunkt mot kommunene og barnehage i forhold til barnehageturnering om våren.
 • Skrive ut diplomer for deltakere på barnehageturneringen.

I forbindelse med trening og kamp:

 • Være med i arrangementskomiteen for fotballturneringen mellom barnehagene i kommunen.
 • Ansvar for organisere og planlegge minimum 5-6 økter for spillere som melder seg på «Nye helter».

Generelle instrukser:

 • Være lojal ovenfor klubb og dens planer for spillerutvikling.
 • Bidra til et optimalt læringsmiljø i klubben.
 • Delta på sosiale tilstelninger som er ment å bedre det sosiale miljøet i klubben.
 • Tenke kreativt og være med å utvikle hele klubben.

Fikk du hjelp?