Kvalitetsklubb

Lørenskog IF`s reisepolicy

99 views 26. november 2021 10. mars 2022 Webmaster 0

Lørenskog IF skal bidra til at de aktiviteter klubben driver med, skal oppleves som sikre for alle medlemmer og deres foresatte. Reisepolicyen skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas av og for medlemmene. Dette gjelder til og fra aktiviteter, og når klubben er ute på reiser.

Reisepolicyen tar for seg det personlige ansvar hvert medlem/foresatte har, og det ansvaret klubben til enhver tid har for tilrettelegging av aktivitetene.

Gående til og fra aktivitet og arrangement:

 • Vi velger fortau, gang– og sykkelstier
 • Alle oppfordres til bruk av refleks eller refleksvest på vei til og fra trening
 • Ved aktivitet utendørs i mørke, bruker vi alle refleksvester

Syklende til og fra aktivitet og arrangement:

 • Alle bruker hjelm
 • Vi velger gang– og sykkelstier så sant det er mulig
 • Vi går av sykkelen når vi krysser fotgjengerfelt
 • Vi bruker lys foran og bak ved ferdsel i mørke
 • Sykkelen har signalklokke
 • Vi bruker refleksvest når vi sykler i mørket
 • Du bør ha avholdt sykkelopplæring på skolen før du begynner å sykle til treninger

Kjørende til og fra aktiviteter og arrangement:

 • Vi kjører aktpågivende og viser sunne holdninger i trafikken
 • Sjåføren passer på at kjøretøyet er i forskriftmessig stand
 • Vi beregner god tid på reisen
 • Sjåføren respekterer trafikkregler og skilting langs veien. I en stresset hverdag kan man være sent ute; husk å hold fartsgrensen og kjør etter forholdende!
 • Sjåføren benytter handsfree ved bruk av telefon under kjøring
 • Sjåføren påser at alle i bilen er fastspent med setebelte
 • Vi unngår så langt det er mulig å rygge på parkeringsområde
 • Vi påser at bilen alltid står slik til, at passasjerer kan gå trygt ut og inn
 • Husk parkeringslys dersom det er mørkt
 • Vi prøver å unngå å bruke unge sjåfører
 • Øvelseskjøring foregår ikke ved kjøring til aktiviteter og arrangementer

Ved bruk av privatbil

 1. Pek ut turleder som organiserer turen og har ansvar for kjøreliste.
 2. Sørg for at det er biler nok til antall passasjerer.
 3. Kjøretøy som benyttes skal være i forskriftsmessig og i forsvarlig stand.
 4. Ha et fast klokkeslett for frammøte og avreise.
 5. Beregne tilstrekkelig tid.
 6. Sjåførene oppfattes som forbilder. Overhold derfor trafikkregler og fartsgrenser.
 7. Sjåførene skal ha hatt sertifikat for bil sammenhengende i minst 5 år.
 8. Påse at sikkerhetsutstyr i bilen brukes.
 9. Stresset kjøring gjør også passasjerer i bilen stresset.
 10. Husk at løse gjenstander i bilen er farlige ved bråstopp. Sikre all last, alltid.
 11. Legg inn stopp på lange reiser.
 12. Alkohol og trafikk er uforenlig – Husk dagen derpå!

Krav til transportselskap/sjåfør og reiseleders ansvar ved innleie av buss:

 • Bussen skal være utstyrt med trepunkts-setebelter
 • Det skal være minst mulig løst utstyr i bussen
 • Bagasjen skal være sikret
 • Sjåføren skal benytte handsfree ved bruk av telefon under kjøring
 • Reiseleder kjenner til overnevnte krav til sjåfør/busselskapet
 • Reiseleder passer på at alle sitter fastspent
 • Reiseleder påser stopp undervegs
 • Reiseleder påser at alle viser forsiktighet ved av- og påstigning
 • Reiseleders og sjåførens anvisninger følges under turen
 • Finn egnede plasser hvor det er tillatt å parkere, og i god avstand til veien.
 • Leie av buss gjennom busselskap sikrer god teknisk stand og erfarne sjåfører.

Ved større arrangementer:

 • Klubben stiller med egne synlige parkeringsvakter
 • Parkeringsvaktene dirigerer og passer på trygg ferdsel ved arrangementsstedet
 • Parkeringsvaktene skal også sikre lett ankomst for utrykningskjøretøy

Slik gjør vi reisepolicyen kjent i vår klubb:

 • Vår reisepolicy legges ut på nettsiden
 • Laglederne presenterer reisepolicyen for alle spillere, foresatte og ledere ved sesongstart

Lørenskog IF sin reisepolicy ble vedtatt på styremøte 24. november 2021

Vedlegg
# Type fil Størrelse på fil Last ned
1 .pptx 955,04 KB Presentasjon foreldremøter

Fikk du hjelp?