Kvalitetsklubb

Ragn Sells Spillerfond

695 views 29. mars 2019 10. mars 2022 Webmaster 4

Formål

Blant Lørenskog IF´s medlemmer er det flere som kommer fra familier med en anstrengt økonomi. Dette ekskluderes antakelig flere våre aktiviteter, og følgelig føler man seg utenfor fellesskapet i klubben. Årsakene kan være mange. Flere medlemmer faller imellom «to stoler» i det offentlige. Ofte får man støtte fra kommunen/NAV til medlemskontingent og treningsavgifter, men aktiviteter som turneringer og utstyr kan være vanskelig å finansiere. Dette er en problemstilling Lørenskog IF er bevist, og vil gjøre noe med. Lørenskog IF ønsker å tilby fotballglede og læring for livet til alle som som vil være med.

Hvem kan søke?

Alle medlemmer eller evt. utenforstående som ønsker medlemskap i Lørenskog IF kan søke støtte av fondet. Det skal ikke være lange og byråkratiske prosesser, men en smidig og en verdig prosess. I tillegg til at medlemmet selv kan søke, kan også klubben/lagleder søke på vegne av det enkelte medlemmet der dette er naturlig. Eksempler her kan være språkbarriere, kulturforskjeller og familiære som hindrer den enkelte i å søke.

Fondet kan gi støtte til følgende tiltak:

  • Medlemskontingent (der offentlige ikke bidrar)
  • Treningsavgift (der offentlige ikke bidrar)
  • Turneringer
  • Sosiale tiltak i laget
  • Treningsutstyr/bekledning
  • Annet etter vurdering
  • Fondet støtter ikke ekstra tilbud som Lørenskog IF Akademiet

Prosess

Det er et eget utvalg i Lørenskog IF som vurderer de enkelte søknadene hvor det kan være behov for økonomiskhjelp. Utvalget består av følgende personer:

  • Daglig leder
  • Medlemsmanager
  • Lagleder/trener for det aktuelle medlemmet

Styret kan overprøve utvalgets avgjørelser.

Vedlegg
# Type fil Størrelse på fil Last ned
1 .docx 189,14 KB Søknadskjema spillerfond

Fikk du hjelp?