Rutiner

Lagsponsor

129 views 13. februar 2019 Webmaster 0

Alle lagsponsorer SKAL godkjennes av klubben.

Vi har et krav om å ha oversikt over alle sponsorer i klubben + at vi ønsker å følge opp sponsorer på lagene med lik linje som alle andre sponsorer i klubben. Det vil si at de for diverse invitasjoner til møter, kamper ol. Med denne bakgrunnen skal alle lagsponsorer registreres ved å fylle ut eget EXCEL-ark som kan lastes ned her>>

Skjema sendes til espen@lorenskogif.no

Alle lagsponsorer som ikke blir registrert i klubben kan dessverre ikke være lagsponsorer så det er viktig at alle gjør denne jobben.

Fikk du hjelp?