Lagledermanual

Lagleders oppgaver

377 views 7. juni 2018 10. mars 2022 Webmaster 2

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt det praktiske rundt laget fungerer.

Lagleders ansvar er:

 • Søke å oppnå våre sosiale og sportslige mål i samarbeid med trenere.
 • Holde seg informert og sørge for å informere videre til trenere, spillere og foreldre.
 • Være et forbilde for spillere og andre ledere, ta godt imot motstandere og dommere
 • Ha korrekte og fullstendige navnelister på spillere og lagsapparat
 • Sørge for at evt. hospiteringsspillere blir tatt godt imot
 • Ansvar for å melde på laget i serier, cuper og turneringer
 • Sørge for at laget har korrekt lagsutstyr (drakter, baller osv.) og at utstyret blir godt ivaretatt
 • Melde fra til motstanders lagleder og dommer ved endring/frafall til kamper
 • Sørge for dommer til hjemmekamp hvis dette ikke er satt opp
 • Påse at det er kampverter på lagets hjemmekamper
 • Avholde foreldremøte sammen med trenere

Lagleders oppgaver kan være mange, det kan da være fornuftig å delegere oppgaver til andre i lagsapparatet og til foreldrene.

 

 

Fikk du hjelp?