Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

328 views 7. juni 2018 7. juni 2018 Webmaster 0

NFF sitt kvalitetsklubbprosjekt er et system som er retningsgivende for utviklingsarbeid i fotballklubbene i Norge.  Prosjektet har introdusert kriterier på tre nivåer som anerkjenner god kvalitet i klubbene som blir sertifisert.

Lørenskog IF ble tatt opp i prosjektet og hadde oppstart med Akershus Fotballkrets 26. mars 2015 som medførte starten på et arbeid for å bli sertifisert på nivå 1. Lørenskog IF ble godkjent kvalitetsklubb nivå 1 våren 2016.

Arbeidet med kvalitetsklubb medfører aktiviteter innenfor fire hovedområder, her presentert med noen av hovedkriteriene under de fire områdene:

  • Aktivitet (sportsplan, rekrutteringsplan, treneransvarlige)
  • Organisasjon (økonomistyring, rollebeskrivelser, klubbhåndbok, dommerkoordinator)
  • Kompetanse (leder- og trenerkompetanse)
  • Samfunn og verdiarbeid (verdier, trygge rammer, politiattest, retningslinjer for barne- og ungdomsfotball, hjemmekampen)

Fikk du hjelp?