Rutiner

Kjørelister

208 views 7. juni 2018 Webmaster 0

Ved refusjon på kjøring skal eget skjema benyttes.

Det er ikke være mulig benytte andre typer lister for og få utbetalt kjøregodtgjørelse.

Fristene for innlevering settes til den 5 i hver måned. Ingen mulighet for og få utbetalt ved innlevering etter denne dato.

I henhold til kontraktene skal det tas ut godtgjørelse hver måned, og det vil da ikke være mulig og samle opp godtgjørelse.

Alt av kjørelister skal sendes over epost til espenengh@lorenskogif.no

Altså 4 viktige punkter og huske på:
1. Må bruke vedlagte mal
2. Frist 5 i hver måned
3. I henhold til kontrakt leveres/utbetales godtgjørelse hver måned.
4. Leveres kun via epost til espenengh@lorenskogif.no

Fikk du hjelp?