Rutiner

Kilometergodtgjørelse og utlegg

217 views 24. mars 2020 26. september 2022 Webmaster 0

Her følger rutine for registrering av kilometergodtgjørelse (Kjøreliste) og tilbakebetaling av utlegg i Lørenskog IF.

Fra 26.09.22 benytter Lørenskog IF et system som heter PowerOffice Go. Alle andre systemer og skjemaer erstattes av dette systemet og det er kun reiseregninger/utlegg som er ført i dette systemet som blir betalt ut. PowerOffice Go er et elektronisk system som benyttes via app på mobil eller lesebrett. Du skal ha fått en egen e-post med informasjon om innlogging. Har du ikke fått dette så ta kontakt med daglig leder på e-post (espen@lorenskogif.no).

App’en er brukervennlig og enkel. Tilgang får ved henvendelse til administrasjonen.

Kilometergodtgjørelse og reiseregning.

Du kan velge å fylle ut kilometergodtgjørelse hver måned eller hvert kvartal. Men du kan ikke gjøre det sjeldnere enn hvert kvartal. Overholder du ikke frister vil vi ikke utbetale kilometergodtgjørelse for aktuell periode.

Frister for innlevering:

 • 1. kvartal (1 januar-31 mars): 5 april.
  Utbetaling 15. april
 • 2. kvartal (1 april-30 juni): 5 juli.
  Utbetaling 15. juli
 • 3. kvartal (1 juli-30 september): 5 oktober.
  Utbetaling 15. oktober
 • 4. kvartal (1 oktober-31 desember): 5 januar.
  Utbetaling 15. januar

Leverer du hver måned så er fristen den 5. påfølgende måned for å få utbetaling den 15. i påfølgende måned. Man kan ikke regne med utbetalinger utenom de angitte fristene.

Tilbakebetaling av utlegg.

For å få tilbake utlegg så tar du bilde av utlegget og fyller ut feltene.
Utlegg vil bli utbetalt hver torsdag. Frister for innlevering er tirsdag før utbetaling.

Spørsmål?

Spørsmål kan rettes til daglig leder på e-post: espen@lorenskogif.no

Fikk du hjelp?