Dugnad

Kampvert (Rolvsrudverter)

2211 views 13. juni 2018 10. mars 2022 Webmaster 4

Da Lørenskog IF er en Fair Play klubb så ønsker vi at alle jobber aktivt for å etterleve Fair play eller Respekt i alle klubbens ledd!

Dette vil bidra til at kamper blir en positiv opplevelse for alle og spesielt barna, da kampene alltid skal gjennomføres på deres premisser!

Da treneren og laglederen som oftest har hendene fulle i forbindelse med en kamp så har bruk av kampvert vist seg å være et godt tiltak. Det er viktig og hyggelig at hjemmelaget som vert har en person som tar i mot gjester og dommer.
Rolvsrudverten skal bidra til at kampene gjennomføres preget av Fair Play med trygghet, raushet og respekt i sentrum og bidra til at alle er innstilte på å innarbeide gode holdninger.
Kampverten skal være en godt synlig med gul kampvert-vest.

De beste kampene får vi med en kampvert til stede!

Kampverter i barne- og ungdomsfotballen

Kampverten har gjerne på en egen kampvertvest og har med seg foreldrevettkort. Nedenfor er det listet opp oppgaver som kampverten skal inneha.

Før kampen:

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
 • Ønske begge lag og dommer(e) velkommen.
 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
 • Minne hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.
 • Minne trenere og dommer om å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
 • Prate med dommer i pausen.
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken. Vise til foreldrevettregler og klubbens verdier.
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg minst en meter unna sidelinjen.
 • Påse at «foreldrefri sone» fungerer – lagene på den ene siden – foreldrene på den andre. Der dette ikke lar seg gjøre, etablere «foreldrefri sone» 5 meter ut fra hver «lagleder/trener-benk». Sonen kan eventuelt markeres med kjegler.
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.
 • Dersom det finnes kort med foreldrevettregler – del disse ut til de som måtte trenge en påminnelse

Etter kampen

 • Minne trenere og dommer på å organisere Fair play-hilsen, samt Handshake for Peace.
 • Takker begge lag og dommer
 • Ta initiativ til rydding rundt banen etter kampslutt

Kampverter i seniorfotballen

Kampverten må:

 • Før kampen gjennomføre et kampforberedende møte mellom dommer, lagets trenere og kapteiner.
 • Være synlig, ha på seg kampvertvest og bidra til at kampen gjennomføres med en god ramme.

Ellers bør kampverten:

 • Før kampen:
  • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
  • Ønske begge lag og dommer(e) velkommen.
  • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
  • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
  • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113
 • Under kampen
  • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer(e) er innen rimelighetens grenser.
  • Prate med dommer(e) i pausen.
  • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
  • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
  • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer(e).
 • Etter kampen
  • Bistå i å organisere Fair play-hilsen
  • Takker begge lag og dommer(e).
  • Lede dommere til dommergarderoben, i tilfelle det er ønskelig.
  • Rydde rundt banen etter kampslutt

Organisering

 • Verten organiseres som dugnad på rundgang blandt lagene. Laget som har kioskvakt har også Rolvsrudvert rollen.
 • Personen ifører seg klubbens kampvert-vest/jakke.

Fikk du hjelp?