Dugnad

Kampvert (Rolvsrudverter) i barnefotballen

1748 views 13. juni 2018 5. august 2020 Webmaster 2

Da Lørenskog IF er en Fair Play klubb så ønsker vi at alle jobber aktivt for å etterleve Fair play eller Respekt i alle klubbens ledd!

Dette vil bidra til at kamper blir en positiv opplevelse for alle og spesielt barna, da kampene alltid skal gjennomføres på deres premisser!

Da treneren og laglederen som oftest har hendene fulle i forbindelse med en kamp så har bruk av kampvert vist seg å være et godt tiltak. Det er viktig og hyggelig at hjemmelaget som vert har en person som tar i mot gjester og dommer.
Rolvsrudverten skal bidra til at kampene gjennomføres preget av Fair Play med trygghet, raushet og respekt i sentrum og bidra til at alle er innstilte på å innarbeide gode holdninger.
Kampverten skal være en godt synlig med gul kampvert-vest.

De beste kampene får vi med en kampvert til stede!

Kampvert oppgaver er:

 • Ta i mot og ønske gjestende lag velkommen og eventuelt vise dem til ledig garderobe.
 • Ta i mot dommer, ønske han/henne lykke til – og om nødvendig, ta en liten oppmuntrende prat med dommeren i pausen og etter kampen.
 • Bidra til gjennomføring av Fair Play hilsen (før og/eller etter kamp).
 • Påse og oppfordre til positivitet fra begge lags foreldregrupper og lagledelsen.
 • Påse at «foreldrefri sone» fungerer – lagene på den ene siden – foreldrene på den andre. Der dette ikke lar seg gjøre, etablere «foreldrefri sone» 5 meter ut fra hver «lagleder/trener-benk». Sonen kan eventuelt markeres med kjegler.
 • Påse at tilskuere er minst en meter fra sidelinjen.
 • Dersom det finnes kort med foreldrevettregler så bør disse være tilgjengelige.
 • Takke gjestende lag og dommer for kampen, ønske vel hjem og velkommen tilbake.
 • Gå over å rydde gjestegarderoben og banen
 • Diverse andre oppgaver som er beskrevet i egen rutine som ligger i Kafe Sleivspark (Gjelder Rolvsrudverten/stadionverten)
  Se egene Covid 19 rutiner for stadionvertene her>>

Organisering:

 • Verten organiseres som dugnad på rundgang blandt lagene. Laget som har kioskvakt har også Rolvsrudvert rollen.
 • Personen ifører seg klubbens kampvert-vest/jakke.

I turneringer vil det komme krav fra NFF/kretsen om at det er kampvert(er) til stede.
Det betyr at arrangementskomitéen i forkant må ha planlagt bruken av kampverter og at det finnes kampvert-vester.

 • Kampvertene samles i forkant av turneringen slik at oppgave og ansvar blir tydeliggjort.
 • Arrangør bør kommunisere kampverter og deres rolle i invitasjonen.
 • Under turneringen må kampvertene forstå og gjøre sine gjøremål ut fra kampvertreglene.
 • Høyttaleranlegget kan gjerne brukes til å gjøre alle oppmerksomme på kampvertene.
 • Dersom det skal være kåring av Fair Play priser så kan kampvertene være med i juryen.
 • Etter turneringen samles kampvertene til et evalueringsmøte hvor det lages et notat som sendes arrangementskomitéen.

Fikk du hjelp?