Lagledermanual

Interne lagbytter

117 views 7. juni 2018 10. mars 2022 Webmaster 2

Det enkelte lag har ikke anledning til å operere med lokal venteliste for nye spillere. Nye spillere skal henvises til klubbens hjemmeside for registrering og følges opp av LIF sin medlemskoordinator som plasserer spilleren på lag. I LIF barnefotball skal nye lag bestå av minimum to skolekretser.

Noe av bakgrunnen for dette er:

  • Spillere får større kontaktflate i Lørenskog.
  • Unngår rivalisering mellom “skolelag” i samme aldersklasse.
  • Forberedende ifht ny laginndeling i Ungdomsavdelingen.

I utgangspunktet er det ingen praksis for lagbytte i barnefotballen.

Det kan imidlertid åpnes for lagbytte gitt følgende forutsetninger:

  • Lagbyttet må koordineres med Medlemsmanager.
  • Lagbytte kan foregå dersom det er enighet mellom lagene.
  • Lagbytte kan foregå dersom det er plass på nytt lag.
  • Lagbytte må foregå på lagledernivå
  • Laglederne må forsikre seg at alle trenerne er enige i avgjørelsen!

Uavhengig av motiv for ønske om lagbytte, er først og fremst hensynet til den enkelte spiller / avgjørende for vurderingen av lagbytte.

Fikk du hjelp?