Sportsplan

1. Innledning sportsplan

496 views 15. juni 2018 29. november 2020 Webmaster 1

Fotballglede og læring for livet

Innledning sportsplan

Sportsplanen danner grunnlaget for all sportslig aktivitet i Lørenskog IF, og er et styringsverktøy og hjelpemiddel for alle trenere og lagledere i klubben. Med en fornuftig og grundig sportsplan vil den sportslige aktiviteten både bli enklere å administrere og mindre tilfeldig. Med en tydelig sportsplan øker vi sjansen for å bli gode på det vi vil bli gode på og unngår at de samme diskusjonene dukker opp igjen og igjen. Vi jobber sammen mot tydelige mål.

En sportsplan legger grunnlaget for en fornuftig og målrettet opplæring i et trygt og demokratisk klubbmiljø. Det er ikke en tilfeldig sterk trener på småguttelaget som skal bestemme retningen. Retningen bestemmer vi sammen, og sammen velger vi klubbens ledere som har ansvaret for at sportsplanen blir fulgt opp av alle. Vi blir lederstyrte, ikke trenerstyrte. Vi gjør «klubben til sjef».

Lojalitet til sportsplanen er et krav vi må stille til alle trenere og ledere i Lørenskog IF. Ved å følge våre retningslinjer kan vi skape «en rød tråd» i vårt arbeid med unge spillere. Innholdet må derfor være kjent, riktig forstått og forankret i klubben.

Fikk du hjelp?