Dommer

Info til dommere i barnefotballen

415 views 13. juni 2018 11. august 2021 Webmaster 11

Generelt

 • Du må se igjennom dommeroppsettet når det blir lagt ut på vår FB-side, Dommere Lørenskog IF, barnefotballen.
 • Du kan bare bytte eller gi bort en kamp til en dommer som står på vår dommerliste og som er medlem av vår FB-side og som er godkjent for å dømme kampen. Se dommerlista på LIFs hjemmeside.
 • Alle dommerbytter legges ut på vår FB-side, Dommere Lørenskog IF, barnefotballen.
 • Når du har byttet en kamp må du sende en SMS til lagleder med navnet på den nye dommeren. Se laglederlista på LIFs hjemmeside.
 • Dersom du ikke får byttet eller gitt bort kampen så MÅ du ringe eller sende SMS til lagleder. Se laglederlista på LIFs hjemmeside.
 • Du må svare når lagleder forsøker å kontakte deg på SMS (eller telefon).
 • Møt opp i god tid, helst 15 minutter før kampen.
 • Ta kontakt med hjemmelagets lagleder når du kommer til kampen slik at laget vet at du er kommet. Dømmer du en annen kamp og kan bli forsinket så ta kontakt med lagleder for neste kamp når det er pause i kampen du dømmer.
 • Du skal se ut som en dommer når du skal dømme med svart T-skjorte eller nøytrale treningsklær.
 • Dersom en lagleder etter kampen forteller deg hva som du gjorde bra og hva som kan forbedres, så hør på det.
 • Det kommer et nytt opplegg for dommerbetaling nå, men du vil garantert få betalt.
 • Info til dommere i barnefotballen ligger også på LIFs hjemmesider http://www.lorenskogif.no/…/info-til-dommere-i-barnefotbal…/

DM-regler

For å gjøre deg mer bevisst på dine plikter som dommer så har LIF regler for dette. Brytes disse så får du en eller flere dommermerknader (DM) noe som kan resultere i at du ikke får dømme flere kamper. Det er LIFs dommeransvarlige som bestemmer/administrerer DM og du får alltid beskjed når du får DM. DM-reglene ser du nedenfor.

 • Med sesong menes enten vårsesong eller høstsesong.
 • Alle DM fra en sesong blir slettet når hele neste sesong etter at dommeren fikk DM, er gått.

Eksempel: Fikk dommeren DM i vårsesongen så er den/de slettet når neste vårsesong begynner.

 • Når en dommer har fått 4 DM (eller flere) får han/hun karantene.

Eksempel på karantene: Fikk dommeren DM i vårsesongen og DM i høstsesongen slik at totalt antall DM blir 4 (eller flere) må dommeren stå over resten av høstsesongen og hele neste vårsesong. Dommeren kan først dømme neste høst.

Fikk dommeren 4 (eller flere) DM i vårsesongen så må dommeren stå over resten av den vårsesongen og hele høstsesongen. Dommeren kan så dømme til våren igjen.

Hva kan gi dommeren DM?

 • Kommer du ikke til oppsatt kamp(er) en dag får du 2 DM.
 • Dette kan gi deg 1 DM: Komme senere en 10 minutter før en kamp, gi feil eller ingen info på FB-siden vår ved kampbytte, gi kampen til en dommer som ikke er på lista/ikke er godkjent for å dømme kampen, ta en kamp du ikke er kvalifisert for, ikke svare på SMS fra meg, at du ikke er kledd som dommer eller at du legger ut en kamp du ikke kan dømme på vår FB-siden mindre enn 3 timer før kampen skal starte.

Fikk du hjelp?