Organisasjon

Fra barnefotball til ungdomsfotball

515 views 13. juni 2018 Webmaster 0

Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball begynner det året man fyller 12. I LIF vil man dele spillere inn i to nye grupper for gutter hvor man videre deler opp i lag og treningsgrupper. I tillegg viderefører man spillergruppen for jenter.

De tre hovedgruppene blir da:

 • Akademi/satsningsgruppe gutter
 • Rekruteringsgruppe gutter
 • Satsningsgruppe jenter

Kriterier for inndelingen vil være interesse, holdninger og fotballferdigheter. Det er spillerutvikler for 9-12 år som holder i prosessen og har ansvaret for at dette blir gjort på best mulig måte. Det opprettes også en overgangsgruppe med trenere fra hvert G12 lag og medlemmer fra sportslig utvalg. Kartlegging og vurdering av spillere skjer kontinuerlig gjennom hele året slik at det ikke vil være en egen uttaksperiode på høsten.

Viktig aktiviteter i prosessen:

 1. Opprette overgangsgruppe for årgangen (November/desember året før)
  Gruppen består av følgene personer:

  1. Spillerutvikler 9-12 år / Akademileder
  2. Årgansansvarlig (sekretær)
  3. En trener fra hvert lag
 2. Informasjon om prosessen og oppdaterte nettsider (januar)
 3. Kartlegging av interesse via et spørreskjema (januar)
 4. Felles foreldremøte med info om prosess, spørreskjema og spørsmål (januar)
 5. Holdninger og fotballferdigheter gjennom samtaler, kamper og treninger (januar-september)
 6. Oppdatert info på nettsider og mulighet til spørsmål (mars/april)
 7. Skriv (e-post) ut til foreldre med konkret info (datoer) om prosessen (mai)
 8. Felles foreldremøte for alle spillere på G12 (august/september)
 9. Felles foreldremøte for alle spillere på J12 (august/september)
 10. Inndeling av grupper og lag (slutten av oktober)
 11. Opprettelsen av nye grupper og lag med trenere og roller (november)

Fikk du hjelp?