Lagledermanual

Foreldrevettregler

215 views 7. juni 2018 10. mars 2022 Webmaster 2

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna.

Her er noen huskeregler:

1. Møt opp til kamp og trening
– barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
– ikke bare dine kjente

3. Oppmuntre i medgang og motgang
– ikke gi kritikk!

4. Respekter lagleders bruk av spillere
– ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen

5. Se på dommeren som en veileder
– respekter avgjørelsene!

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
– ikke press det

7. Spør om kampen var morsom og spennende
– ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr
– ikke overdriv

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør
– delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball
– ikke du

11. Vis respekt for andre
– ikke røyk på sidelinja

12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier

Fikk du hjelp?