Organisasjon

FIKS ansvarlig

254 views 7. juni 2018 Webmaster 0

Rollebeskrivelse FIKS-ansvarlig:
Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem, FIKS, er eid av Norges Fotballforbund. I FIKS skal klubben blant annet registrere spillere, trenere og ledere, registrere kamptropper, registrere og gjennomføre overganger samt melde på lag i seriespill.
Det er klubbkoordinator i Lørenskog IF som er FIKS-ansvarlig, i tillegg har medlemsmanager i LIF tilgang som klubbadministrator. Minst en trener/lagleder skal ha tilgang til FIKS for administrering tilknyttet sitt lag.

Oppgaver for FIKS-Ansvarlig i LIF:

  • Gi tilgang til FIKS for trenere, lagledere og andre som bør ha dette.
  • Fortløpende registrere klubbens nye og gamle spillere: aktiv/inaktiv.
  • Påse at alle spillere er registrert i FIKS med rette forsikringer/kontrakter.
  • Registrere personer med verv i klubben, i FIKS.
  • Sørge for at alle med bruker i systemet kan sine oppgaver.
  • Administrere overganger inn og ut av klubben.
  • Veilede og hjelpe klubbrukere ved spørsmål.
  • Melde på klubbens lag i seriespill.

Fikk du hjelp?