Dommer

Fair Play

273 views 13. juni 2018 25. mars 2020 Webmaster 0

Lørenskog IF er en Fair Play klubb og skal jobbe med de verdier dette innebærer.

Det forventes at alle i LIF tar ansvar på og utenfor banen på en profesjonell måte.

Alle i klubben:

 • Tar ansvar for seg selv, hverandre, LIF og lokalsamfunnet.
 • Viser respekt for hverandre på og utenfor banen ( Fair Play).
 • Tar ansvar for de oppgaver og mål som LIF har satt.

For ledere og trenere betyr dette å:

 • Formidle klubbens mål og verdier til spillere og foresatte.
 • Se alle spillere, være inkluderende og gi konstruktiv tilbakemelding.
 • Kommunisere rammer og forventinger til spillere og foresatte.
 • Utvikle egen kompetanse og være rollemodell for spillere.
 • Skape trivsel og bidra til at flest mulig spillere fortsetter i klubben.
 • Bidra sammen med foresatte og spillere til å løse konflikter.

Foreldre/foresatte tar ansvar ved å:

 • Sette seg inn i klubbens mål og verdier.
 • Følge opp at egne barn etterlever verdier og forventinger i laget.
 • Bidra i drift av laget og på arrangementer.

Aktuelle linker:

Fikk du hjelp?