Dommer

Dommeransvarlig

542 views 13. juni 2018 17. august 2018 Webmaster 1

Dommeransvarlig skal følge opp klubbens dommere. I tillegg så skal dommeransvarlig drive rekruttering av dommere både til barnefotballen (3er, 5er og 7er) og 9er og 11er.
Det å være dommer skal spennende og være en lærerik aktivitet.
For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det viktig at klubben legger godt til rette. dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med styret i klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum.

Dommeransvarligs oppgaver:

 • Dommeransvarlig skal å ha god kontakt og godt samarbeid med:
  • Klubbens dommere.
  • Klubbens styre og administrasjon.
  • Lagledere og trenere.
 • Dommeransvarlig har sammen med hovedstyret, ansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Dommeransvarlig skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det.
 • Dommeransvarlig skal legge til rette for å følge opp og veilede dommere i kamper.
 • Dommeransvarlig har ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Dommeransvarlig og hovedstyret har ansvaret for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillere.
 • Dommeransvarlig skal ha ansvaret for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Dommeransvarlig skal bidra til å tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder mulig deltakelse på en treningsleier.

Fikk du hjelp?