Dommer

Dommerinfo til lagledere

341 views 13. juni 2018 10. mars 2022 Webmaster 2

Nedenfor er gjeldende punkter som du som lagleder må forholde deg til:

  • Husk å se igjennom dommeroppsettet som i utgangspunktet blir lagt ut en gang pr uke. Oppsettet vil du finne på Lørenskog IFshjemmesider under http://www.lorenskogif.no/kb/dommer/
  • Ta gjerne kontakt med dommeren dagen før.
  • Du er ALLTID ansvarlig for å melde fra til dommer og/eller meg om flytting, avlysning eller at andre lag har trukket seg. Dommeransvarlig har ingen mulighet til å følge opp dette fortløpende.
  • Dersom du ikke har varslet dommeren om at en kamp er flyttet/avlyst vil dommeren ha krav på 100 koner fra laget for å ha møtt til kamp.
  • Har dommeren ikke kommet til kampen? Sjekk om dommeren er forsinket med en annen kamp på en bane like ved.
  • Gi gjerne dommeren en konstruktiv tilbakemelding etter kampen på hva som er bra og hva som kan forbedres.
  • Send beskjed til dommeransvarlig barnefotballen karl.gustavsen@wemail.no eller bruk 92619887 dersom dommeren uteblir eller det skjer noe annet under kampen som har med dommeren og/eller dømmingen å gjøre.
  • Dommeransvarlig tar gjerne imot forslag til forbedringer/forenklinger på dette med å administrere dette med dommere.
  • Husk at det er hjemmelaget ved lagleder(e) som er ansvarlig for å arrangere en hjemmekamp. Dersom det er bråk/uro fra publikum som kan påvirke kampen og dommeren så prøv å roe ned disse.
  • Du som lagleder skal godkjenne dommerutbetaling i egen dommerapp (det sendes egen info om dette)

Fikk du hjelp?