Sportsplan

Ungdomsfotball - 13 – 19 år Sportslig innhold

Spilldelene i LIF
Periodisering
Treningsinnhold / Kamper
1. Forsvar (motstander har ballen):
-Høyt Press – Vinne ballen!
-Lavt Press – Beskytte mål!
-Overgang OFF-DEF: Hva gjør vi når vi mister ballen?
-Dødballer til motstander: - Cornere, frispark, straffespark, innspark, innkast

2. Angrep (vi har ballen):
Frispill bakfra – spille oss ut fra forsvar:
- Mot 1 spiss
- Mot 2 spisser
- Mot mannsmarkering
Siste 1/3 – spille for å komme til avslutning og score mål:
- Gjennombrudd på kant
- Gjennombrudd sentralt i banen
- Avslutning etter skudd
Overganger DEF-OFF: Hva gjør vi når vi vinner ballen?
Dødballer til oss:
- Cornere, frispark, straffespark, innspark, innkast
4 ukers plan - 4 Balløkter i uken:
De 3 første ukene

1 økt med Forsvar – 3 økter med Angrep (1 økt Frispill – 2 økter Siste 1/3)
Den 4. uken:
Tren ekstra på de temaene fra de 3 første ukene som må læres mer.

4 ukers plan - 3 Balløkter i uken:
De 3 første ukene

1 økt med Forsvar – 2 økter med Angrep (1 økt Frispill – 1 økt Siste 1/3)
Den 4. uken:
Tren ekstra på de temaene fra de 3 første ukene som må læres mer.

4 ukers plan - 2 Balløkter i uken:
De 3 første ukene
1 økt med Forsvar – 1 økt med Angrep
Den 4. uken:
Tren ekstra på de temaene fra de 3 første ukene som må læres mer.
TRENINGSINNHOLD:
I LIF bruker vi XPS – og ferdige økter ligger der på de enkelte alderstrinn/grupper!

Normalt oppsett for en trening (ett tema pr del pr økt):
1. Oppvarming:
Forberede hode og kropp for trening.
2. Ferdighet 1:
Teknikk – ballbehandlingsferdighet inkl. hodespill
Pasning/Mottak – ballen er det objektet som flytter seg raskest på banen.
3. Ferdighet 2:
Avslutninger – Score mål!
Posessionspill (Rondo) – Tid og rom forståelse!
Formasjonsspill – Rollene i laget i en spilldel!
4. Spill
Spille 2 lag mot hverandre – lære å «lese» spillet!

MÅLET:
Spillerne må kunne være i stand til å forklare HVA vi har gjort og HVORFOR vi har gjort det!
Husk: »Læring har ikke skjedd før spillerne har lært!»