Sportsplan

6. Ungdomsfotball 13-19 år

340 views 21. juni 2018 30. november 2020 Webmaster 0

Målsetting:

 • Ungdomsfotball i Lørenskog IF skal organiseres med en sterk vektlegging av læring, mestring, motivasjon og glede.
 • Aktivitetstilbudet skal være tilpasset spillernes ferdigheter, treningsvilje og ambisjoner med tilbud både om satsning og bredde.

Ting som påvirker spilleren:

 • SKOLE: Overgangene barneskole – ungdomsskole – VGS-høyskole/militær.
 • PLANLEGGING: for å få hverdagen til å gå opp.
 • UTVIKLE EGEN IDENTITET: Hvem er jeg? Kjærsteforhold? Venner?
 • ØKONOMI: Både større kostnader – men også lyst til å tjene penger selv
 • SOSIALT: Søker sosial aksept og foretrekker å være sammen med jevnaldrende (både fysisk og digitalt)
 • PUBERTET: Fysiske og psykisk forandringer – store biologiske forskjeller
 • FAMILIE: Spillerens ansvar i familien – og spillerens forhold til far/mor
 • MOTIVASJON: Trenger konstruktiv  feedbak og føle at de har medbestemmelse over egen utvikling.
 • INNSIKT: Lærer raskt og får mer innsikt i hva livet er.
 • IDRETT: Sone, krets, landslag – og andre idretter påvirker spillernes hverdag hos oss.

Undersider:

Fikk du hjelp?