Sportsplan

6. Ungdomsfotball 13-19 år

755 views 21. juni 2018 22. juni 2021 Webmaster 0

Målsetting:

 • Ungdomsfotball i Lørenskog IF skal organiseres med en sterk vektlegging av læring, mestring, motivasjon og glede.
 • Aktivitetstilbudet skal være tilpasset spillernes ferdigheter, treningsvilje og ambisjoner med tilbud både om satsning og bredde.

Ting som påvirker spilleren:

 • SKOLE: Overgangene barneskole – ungdomsskole – VGS-høyskole/militær.
 • PLANLEGGING: for å få hverdagen til å gå opp.
 • UTVIKLE EGEN IDENTITET: Hvem er jeg? Kjærsteforhold? Venner?
 • ØKONOMI: Både større kostnader – men også lyst til å tjene penger selv
 • SOSIALT: Søker sosial aksept og foretrekker å være sammen med jevnaldrende (både fysisk og digitalt)
 • PUBERTET: Fysiske og psykisk forandringer – store biologiske forskjeller
 • FAMILIE: Spillerens ansvar i familien – og spillerens forhold til far/mor
 • MOTIVASJON: Trenger konstruktiv  feedbak og føle at de har medbestemmelse over egen utvikling.
 • INNSIKT: Lærer raskt og får mer innsikt i hva livet er.
 • IDRETT: Sone, krets, landslag – og andre idretter påvirker spillernes hverdag hos oss.

Spilletid ungdomsfotball 13-16 år

Alle spillere som tas ut til seriekamper – uavhengig av alder og hvilket nivå de deltar på – skal spille minst 50% av kampen. Dog er det i ungdomsfotballen opp til trenerteamet på hvert lag å bestemme hvorvidt dette skal gjøres i hver enkelt kamp – men gjennom sesongen bør alle spillerne i laget ha spilt tilnærmet like mye.

I 9ér kamper (13 års klassen) anbefales det at det tas ut 12 spillere til hver kamp (9 på banen + 3 innbyttere (Helst 1 innbytter for hver lagdel)).

I 11ér kamper (fra 14 år og oppover) anbefales det at det tas ut 14 spillere til hver kamp (11 på banen + 3 innbyttere (Helst 1 innbytter i hver lagdel))

Er lagets treningsgruppe større enn det anbefalte antallet spillere til kamp – bør det rulleres mellom alle spillerne i laget på hvem som står over og hvem som spiller i hver kamp. Det anbefales også på det sterkeste at man rullerer på hvem starter kampen på banen – og hvem som starter som innbyttere.

Husk at alle som møter til kamp har lyst til å spille – og skal man bli flinkere til å spille må man få nok spilletid.

Noen enkle grep som bidra til å få til dette er:

 • Melde på nok lag på årstrinnet i seriespillet.
 • Klubben, sammen med årstrinnet, er dyktig til å velge rett nivå i seriespill. Jevnbyrdig kamper gjør det lettere med mye spilletid for alle – samt gir best mestring og fotballutvikling over tid.
 • Coaching og innbytte knyttet til stilling i – og viktigheten av – hver enkelt kamp er avgjørende for at alle gis mulighet til mye spilletid.
 • Planlegg laguttak ut i fra motstander og viktigheten av den enkelte kampen

Undersider:

Fikk du hjelp?