Sportsplan

Barnefotball - 12 åringene (9er)

OrganiseringSportslig fokus:
Hva øver vi på?
Inndeling:
Lagene: Spillere som er på klubbens Akademi danner egne Akademilag. Øvrige spillere spiller på egne lag.
Treninger: 2 treninger pr. uke. Klubbens akademi tilbyr 2/4 treninger ekstra pr. uke
Kamper: Akademilagene stiller med egne lag i seriespill.
Dersom det er flere akademilag, blir lagene differensiert, der det ene laget ofte spiller 1 år opp.
Øvrige lag spiller også seriespill. Maks 1,5 kamper i uka. 2-4 valgfrie turneringer i Akershus og omegn (vår og høst).
Prøver også å få til overnattingscup. Cuper koordineres med Spiller-/trenerutvikler i barnefotballen og Akademiet gjennom årgangsansvarlig.
Mål:
-Alle treninger med differensiering (jevnbyrdige grupper)
-Stille større krav til spillerne i treningshverdagen (innsats, konsentrasjon)
-Skape trygghet og sosialisering for spillerne
-Skape elementære samværsregler – høflighet – disiplin
-Skape faste rammer for gjennomføring av treningsøkta
-Skape et bevisst forhold til egentrening ved å gi spillerne gode eksempler
Oppvarming:
Skadeforebyggende oppvarming.
Antall:
16-23 spillere i 3-6 lag
Utfordring:
Jobbe med at spillerne ALLTID gjør sitt beste i enhver situasjon. Klarer man dette har man oppnådd suksess.
F1: Teknikk:
-Jobbe med riktig pasningsteknikk med begge bein.
-Jobbe med skudd etter gjennombrudd sentralt og formasjonsorientert . Øve med begge bein.
-Utfordre motstander
-Innkast
-Heading
Ledelse:
1 årgangsansvarlig pr. årgang
Alle lag skal ha følgende roller
-Hovedtrener
-Hjelpetrener
-Lagleder
-Økonomiansvarlig
-Ansvar for sosiale aktiviteter
Man kan ha flere som dekker samme rolle
Teknikk:
Pasninger og mottak:
-En-touch pasning
-Vinklede mottak og pasning
-Mottak høye baller
-Pasning høye baller
-Formasjonsspill uten motstand (I roller)
Skudd:
-Etter gjennombrudd sentralt
-Formasjonsorientert
Utfordre motstander:
-Formasjonsorientert
-I kombinasjoner
Innkast
-Mottak høye baller
-Pass – høye baller
-Heading
-Spillform – med motstand
Heading
-Aktiv motstand
F2: Spilldeler:
Formasjonsspill
-Overtallsspill 8 - 7
-Overtallsspill 9- 8
Possessionspill
-Overtallsspill 7 - 5
-I firkant: 6-3+3 / 6-4+2
-Spillform: 10:5
Sosialt:
Foreldremøte i forkant av ny sesong. Kartlegge foreldreressurser til lagverv.
Taktikk:
-Frispilling
-Siste 3-del
-Høyt press
-Lavt press
Spill:
4vs4 – 9vs9
Tema i «I vår klubb» - LIF sin «menneskelige utviklingsplan» :
Bli kjent med hverandre og lære om samarbeid i «Lagånd» og «Martin får kompiser»