Sportsplan

5BB – Barnefotball – 8 og 9 åringene (5er)

61 views 18. februar 2022 Webmaster 0

OrganiseringSportslig fokus:Hva øver vi på?
Inndeling:
Treninger: 8 og 9-åringene trener 2 ganger i uka på Rolvsrud. Klubbens akademi tilbyr 2/4 treninger ekstra pr. uke
Kamper: 2 lag i seriespill pr. lag. Maks 1,5 kamper i uka. 2-4 valgfrie turneringer i Akershus og omegn (vår og høst). Cuper koordineres med Spiller-/trenerutvikler i barnefotballen og Akademiet gjennom årgangsansvarlig.
Mål:
- Alle treninger med differensiering (jevnbyrdige grupper)
- Skape trygghet og sosialisering for spillerne
- Alle skal forstå fotballreglene
- Skape elementære samværsregler – høflighet – disiplin
- Skape faste rammer for gjennomføring av treningsøkta
- Utnytte at spillerne er i den motoriske gullalder. Motorisk og teknisk trening skal derfor prioriteres høyt.
Oppvarming:
Skadeforebyggende oppvarming.
Antall:
6 lag med 14 spillere
Utfordring:
Jobbe med at spillerne ALLTID gjør sitt beste i enhver situasjon. Klarer man dette har man oppnådd suksess.
F1: Teknikk:
-Jobbe med riktig pasningsteknikk med begge bein.
-Jobbe med skudd etter føring. Øve med begge bein.
-Utfordre motstander
-Innkast
-Heading
Ledelse:
1 årgangsansvarlig pr. årgang
Alle lag skal ha følgende roller
- Hovedtrener
- Hjelpetrener
- Lagleder
- Økonomiansvarlig
- Ansvar for sosiale aktiviteter
Man kan ha flere som dekker samme rolle
Teknikk:
Pasninger og mottak: Sikte og treffe
Skudd: Sikte og treffe etter føring
Utfordre motstander: Ballkontroll
Innkast: Konkurranseform. Pass - mottak
F2: Spilldeler:
Formasjonsspill
Overtallsspill 4 - 3
Overtallsspill 5- 4
Possessionspill
Overtallsspill 4 - 1
Overtallsspill 4 – 2
I firkant: 3-1+2
I firkant: 4-2+2
Spillform: 2-1
Spillform: 4-2
Sosialt:
Foreldremøte i forkant av ny sesong. Kartlegge foreldreressurser til lagverv.
Taktikk:
-Frispilling
-Siste 3-del
-Høyt press
-Lavt press
Spill:
2vs2 – 6vs6
Tema i «I vår klubb» - LIF sin «menneskelige utviklingsplan» :
Bli kjent med hverandre og lære om samarbeid i «Lagånd» og «Martin får kompiser»

Fikk du hjelp?