Sportsplan

Barnefotball – 7 åringene (3er)

OrganiseringSportslig fokus:Hva øver vi på?
Inndeling:
Treninger: 7-åringene trener 1 gang inne og 1 gang ute pr. uke. Klubbens akademi tilbyr 1/3 treninger ekstra pr. uke
Kamper: Kamper blir spilt i turneringsform.
Cuper koordineres med Spiller-/trenerutvikler i barnefotballen og Akademiet gjennom årgangsansvarlig.
Mål:
- Alle treninger med differensiering (jevnbyrdige grupper)
- Skape trygghet og sosialisering for spillerne
- Alle skal forstå fotballreglene
- Skape elementære samværsregler – høflighet – disiplin
- Skape faste rammer for gjennomføring av treningsøkta
- Utnytte at spillerne er i den motoriske gullalder. Motorisk og teknisk trening skal derfor prioriteres høyt.
Oppvarming:
Skadeforebyggende oppvarming.
Antall:
6 lag med 14 spillere
Utfordring:
Jobbe med at spillerne ALLTID gjør sitt beste i enhver situasjon. Klarer man dette har man oppnådd suksess.
F1: Teknikk:
-Jobbe med riktig pasningsteknikk med begge bein.
-Jobbe med skudd etter føring. Øve med begge bein.
-Utfordre motstander
-Innkast
Ledelse:
1 årgangsansvarlig pr. årgang
Alle lag skal ha følgende roller
- Hovedtrener
- Hjelpetrener
- Lagleder
- Økonomiansvarlig
- Ansvar for sosiale aktiviteter
Man kan ha flere som dekker samme rolle
Teknikk:
Pasninger og mottak: Sikte og treffe
Skudd: Sikte og treffe etter føring
Utfordre motstander: Ballkontroll
Innkast: Konkurranseform. Pass - mottak
F2: Spilldeler:
Formasjonsspill
Overtallsspill 2 - 1
Overtallsspill 3 - 2
Possessionspill
Overtallsspill 3 - 1
Overtallsspill 4 - 1
Sosialt:
Foreldremøte i forkant av ny sesong. Kartlegge foreldreressurser til lagverv.
Taktikk:
-Frispilling
-Siste 3-del
-Høyt press
-Lavt press
Spill:
1vs1 – 5vs5
Tema i «I vår klubb» - LIF sin «menneskelige utviklingsplan» :
Bli kjent med hverandre og lære om samarbeid i «Lagånd» og «Martin får kompiser»