Sportsplan

Barnefotball - 6 åringene «Nye helter!»

Organisering:Sportslig fokus:
Hva øver vi på?
Inndeling:
Vår: 5-6 fellestreninger i regi av Akademiet.
Høst: Inndeling i lag med 1 trening pr uke.
Kamper: Kretsen arrangerer 1-3 turneringer i 3vs3 på høsten.
Jenter: Starter å spille på J7.
Mål:
Alle i aktivitet – og det er aktiviteten som er læreren!
Mye spill (minst 50% av tiden) 1-1 til 3-3 på småmål.
Unngå kø og stillstand!
Oppvarming:
Sisten varianter med og uten ball.
Ballkontroll (føring og vending)
Antall:
Maks 14 spillere i hver treningsgruppe.
Maks antall spillere pr årgang er 84 gutter + jenter
Utfordring:
Få alle med i aktiviteten – velg øvelser hvor alle er aktive hele tiden!
UNNGÅ KØ!!
F1: Teknikk:
Pasning/Mottak – Leker med fokus på sikte og treffe
Utfordre motstander - Ballkontroll
Ledelse:
1 årgangsansvarlig pr. årgang
Alle lag skal ha følgende roller
-Hovedtrener
-Hjelpetrener
-Lagleder
-Økonomiansvarlig
-Ansvar for sosiale aktiviteter
Man kan ha flere som dekker samme rolle
LIF tilbyr trenerkurs til trenerne på lagene.
ALLE som tar et trenerverv i barnefotballen må gjennomgå Barnefotballkurset på 4 timer.
Teknikk:
Ha kontroll på ballen med begge ben (føre ballen og stoppe den)
sikte og treffe det man sikter på med pasning/skudd etter føring og på ball som ligger stille.
F2: Spilldeler:
Avslutninger på liggende ball og etter føring med begge ben.
Sosialt:
Foreldremøte i forkant av inndeling i lag - Kartlegge foreldreressurser til lagverv – Årgangsansvarlig – Innføring i LIF-modellen – Utdeling av foreldrevettreglene
Taktikk:
Hva/hvem er forsvarer og hva/hvem er angriper?
Spill:
1vs1 – 2vs2 – 3vs3
Tema i «I vår klubb» - LIF sin «menneskelige utviklingsplan» :
Bli kjent med hverandre og lære om samarbeid i «Lagånd» og «Martin får kompiser»