Organisasjon

4. Sportslig organisering

812 views 15. juni 2018 Webmaster 0

4.1. Sportslig administrasjon

Sportslig administrasjon er som følgende:

Administrasjon

4.1.1. Sportslig utvalg (SU)

Øverste sportslig organ i klubben er Sportslig Utvalg (SU). Leder av SU sitter også som medlem i Hovedstyret (HS) i klubben, og velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Øvrige medlemmer i SU velges av leder for SU.

SU består ressurspersoner med høy fotballkompetanse og som har ledelseserfaring i klubbdrift. Medlemmer i utvalget bør ikke være ansatt i klubben. Det er viktig at utvalget skal representere alle avdelingene i klubben, og hvert medlem for sitt ansvarsområde. Antallet medlemmer bør ikke være flere enn 5 personer.

Mandat:

SU har hovedansvaret for ansettelse av sportslig leder og andre sportslige roller i klubben. Dette gjelder også A-lags trener for både herrer og kvinner.

Fastsetter klubbens målsetninger og sportsplan, og har ansvaret for at målsetninger og sportsplan blir fulgt opp av klubbens ansatte. Det er viktig at klubben er «Sjef» i forhold til sportslig aktivitet og utvikling. SU setter agenda for hvilke saker sportslig leder skal jobbe med og leder av sportslig utvalg fronter sportslig saker i Hovedstyret.

SU har ansvaret for sportslig budsjett i klubben og at all sportslig aktivitet holder seg innenfor vedtatte budsjetter.

Organisering av sportslig utvalg:

chart2

4.1.2. Sportslig leder

Sportslig leder ansettes av klubbens SU etter godkjenning i klubbens Hovedstyre. Hovedoppgaven er å følge opp vedtak gjort av SU og HS i forhold til sportslig satsning. Sportslig leder skal sørge for at sportsplan blir fulgt og at målsetninger blir nådd. Har hovedansvaret med å følge opp og evaluere trenerne i utviklingsstillingene i klubben. Skal også lede arbeidet som blir gjort i den sportslige arbeidsgruppa.

Detaljert arbeidsbeskrivelse er som følger:

Administrativt:

 • Ansvar for ansettelse av sportslige ressurspersoner i klubben sammen med SU. Dette gjelder følgende roller:
  • Spiller- og trenerutvikler Seniorfotball
  • Spiller- og trenerutvikler Jenter
  • Spiller- og trenerutvikler Ungdom
  • Spiller- og trenerutvikler Barnefotball
  • Trenerkoordinator Rekrutt og Bredde
  • Rekrutteringsansvarlig jenter
  • Keeperansvarlig hele klubb
  • Utviklingsansvarlig hele klubb
 • Ansvar for ansettelse av trenere for alle lag i Seniorfotballen i samarbeid med SU og spiller- trenerutvikler for Seniorfotballen.
 • Ansvar for ansettelse av trenere for Ungdom Akademi (U13-Akademi, U13-Satsning, U14-Akademi, U14-Satsning, U15-Satsning, U16-Akademi og U16-Satsning) i samarbeid med SU og Spiller- og trenerkoordinator Ungdom.
 • Lede møter i Sportslig arbeidsutvalg  og sørge for at sportsplan og målsetninger blir fulgt opp av de ulike sportslige rollene.

4.1.3. Sportslig arbeidsutvalg (SAU)

Sportslig leder skal lede sportslig arbeidsutvalg (SAU). Dette utvalget har ansvaret for å følge opp sportsplanen og sette ut i livet vedtekter som SU vedtar.

Mandat:

SAU sitt hovedmandat er å utføre og sørge for at vedtekter og sportsplan som er vedtatt av SU blir gjennomført. SAU skal også kontinuerlig evaluere trenere og sportslige rammer. De skal følge med på hva som skjer i forhold aktiviteter hos lagene og på feltet. SAU har hovedansvaret for at sportsplan blir satt ut i praksis og etterfulgt av alle klubbens trenere og tillitsvalgte på lagene.

Organiseringen er som følger:

Bilde3

4.1.4. Instrukser for sportslige roller i klubben

4.1.4.1. Leder av sportslig utvalg (SU)

Administrativt:

 • Er klubbens sportslige representant i hovedstyre (HS) og rapporterer sportslig saker inn til HS.
 • Leder SU og har ansvar for å kalle inn til møter og lede møtene.
 • Har overordnet ansvar for budsjett for sport i klubben.
 • Har ansvar for at SU evaluerer og ansetter trenere i de sportslig rollene i klubben.

Generelle instrukser:

 • Være lojal ovenfor klubb og dens planer for spillerutvikling.
 • Bidra til et optimalt læringsmiljø i klubben.
 • Delta på sosiale tilstelninger som er ment å bedre det sosiale miljøet i klubben.
 • Tenke kreativt og være med å utvikle hele klubben.

4.1.4.2. Sportslig leder

Se kapitel 4.1.2 for instruksen.

4.1.4.3. Utviklingsansvarlig sport

Administrativt:

 • Opprette kontakt med og utforme planer for samarbeid med kommunens ungdomsskoler for å få fotball på timeplanen.
 • Opprette kontakt med og utforme planer for samarbeid med spillernes videregående skoler.
 • Opprette kontakt med toppklubber i nærmiljøet med tanke på samarbeid på ulike plan.
 • Opprette kontakt med klubber i nærmiljøet med tanke på samarbeid.
 • Opprette kontakt med kommunen med tanke på samarbeid på ulike sportslig aktiviteter.
 • I samarbeid med SU og SAU årlig evaluere og oppdatere klubbens sportsplan og målsetninger.

Generelle instrukser:

 • Være lojal ovenfor klubb og dens planer for spillerutvikling.
 • Bidra til et optimalt læringsmiljø i klubben.
 • Delta på sosiale tilstelninger som er ment å bedre det sosiale miljøet i klubben.
 • Tenke kreativt og være med å utvikle hele klubben.

4.1.4.4. Keeperansvarlig

Administrativt:

 • Ansvarlig for keeperutviklingen i hele klubben.
 • Delaktig i ansettelse av aktuelle keepertrenere sammen med SU og sportslig leder.
 • Ansvarlig for å følge opp keepertrenere i klubben i henhold til inngåtte avtaler.
 • Utføre jevnlig spillersamtaler med aktuelle keepere på Akademi Ungdom og Toppfotball.
 • Organisere og planlegge hospitering med keepere i egen klubb og fra våre samarbeidsklubber. Dette gjøres i samarbeid med trenerne for lagene.
 • Klubbens ansvarlige for samarbeid med LIF sine samarbeidsklubber i beslutning av hospitering for den enkelte keeper.
 • Klubbens ansvarlige for samarbeid med krets og forbund gjeldende keeperutvikling.
 • Bidra på trenerforum og øvrige møter etter ønske fra Sportslig leder.
 • Keeperutvikler sitter i SAU og rapporterer til utvalget.
 • Sportslig ansvar for planer og organisering av keepere på klubbens Akademi.

I forbindelse med trening og kamp:

 • Gjennomføre 2-3 treninger for keepere gjennom Akademiet.
 • Gjennomføre 1-2 treninger pr uke for aktuelle keepere og aktuelle hospitanter.
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av minimum 1 keeperskole pr. år.
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av minimum 4 (2 vår og 2 høst) tiltak for keeperne i klubben i løpet av året.

Generelle instrukser:

 • Være lojal ovenfor klubb og dens planer for spillerutvikling.
 • Bidra til et optimalt læringsmiljø i klubben.
 • Delta på sosiale tilstelninger som er ment å bedre det sosiale miljøet i klubben.
 • Tenke kreativt og være med å utvikle hele klubben.

4.1.4.5. Spiller- og trenerutvikler Seniorfotball (50% stilling)

Administrativt:

 • Ansvar for evaluering og oppfølging av trenere for A-lag, U21 og U18 i samarbeid med SU.
 • Samarbeid med Spiller- og trenerutvikler Ungdom og månedlig rapportering til Sportslig Utvalg.
 • Implementere Sportsplan og Spillestil-dokumentene i arbeidet hos trenerne i Toppfotballen sammen med SU.
 • Evaluere og videreutvikle spillestil-dokumentene til LIF sammen med Spiller- og Trenerutvikler Jenter, og med Spiller- og Trenerutvikler Barn.
 • Ansvar for hospitering opp til U18, U21 og A-lag i samarbeid med spiller- og trenerutvikler Akademi Ungdom.
 • Ansvar for uttak av tropper og spillerlogistikk gjennom sesongen til A-lag menn, U21 og U18 i samarbeid med SU.
 • Hovedansvar for 3 fotballskoler (vinter, sommer 1(12-15) og høst) i forhold til det faglige, utvikling og gjennomføring.
 • Være leder og ansvarlig for faglig innhold for klubbens trenerakademi. Oppstart januar 2016.

I forbindelse med trening og kamp:

 • Hovedansvar for jenter på Akademiet i forhold til innhold, lede treninger, kontakt med foresatte, turneringer, treningskamper med mer (2 økter i uka).
 • Hovedansvar for 1 årgang på Akademiet i forhold til innhold, lede treninger, kontakt med foresatte, turneringer, treningskamper med mer (2 økter i uka).
 • Delta på og gjennomføre 2 fellestreninger på enten A-lag, U21 eller U18 i uka.
 • Organisere og gjennomføre minimum 1-2 økter i uka for en gruppe utvalgte spillere med tanke på rolletrening og ekstratrening med tanke på å utvikle toppspillere.
 • Implementere på trening og kamp spillestil-dokument for alle lag under Toppfotball (Både gutter og jenter).
 • Ansvar for trenerforum 4-6 ganger (vår/høst) pr sesong med kombinert teori og praksis.

Generelle instrukser:

 • Være lojal ovenfor klubb og dens planer for spillerutvikling.
 • Bidra til et optimalt læringsmiljø i klubben.
 • Delta på sosiale tilstelninger som er ment å bedre det sosiale miljøet i klubben.
 • Tenke kreativt og være med å utvikle hele klubben.

4.1.4.6. Spiller- og trenerutvikler Ungdom (50% stilling)

Administrativt:

 • Ansvar for ansettelse, evaluering og oppfølging av trenere for U16 (Akademi), U15(Akademi), U14(Akademi), U13 (Akademi) i samarbeid med SU og sportslig leder.
 • Samarbeid med spiller- og trenerutvikler Barn og spiller- og trenerutvikler Toppfotball med månedlig rapportering til SU.
 • Implementere Sportsplan og Spillestil-dokumentene i arbeidet hos trenerne i Ungdom Akademi sammen med SU.
 • Evaluere og videreutvikle spillestil-dokumentene til LIF sammen med spiller- og trenerutvikler Jenter, spiller- og trenerutvikler Toppfotball, og med spiller- og trenerutvikler Barn.
 • Ansvar for hospitering opp til U13, U14, U15, U16 U18 i samarbeid med Spiller- og Trenerutvikler Barn, og Spiller- og Trenerutvikler Toppfotball.
 • Ansvar for uttak av tropper og spillerlogistikk gjennom sesongen til U16 (Akademi), U15 (Akademi), U14 (Akademi) og U13(Akademi) i samarbeid med SU.
 • Være med som trener på 5-6 fotballskoler (vinter, vår, sommer (2-3), høsten) i året.

I forbindelse med trening og kamp:

 • Hovedansvar for 1 årgang på Akademiet i forhold til innhold, lede treninger, kontakt med foresatte, turneringer, treningskamper med mer (2 økter i uka).
 • Hovedtrener for U16 laget i kamper og treninger (4-5 økter i uka).
 • Delta på og gjennomføre 2 fellestreninger på enten U16, U15, U14 (Akademi og Satsning), U13 (Akademi og Satsning) i uka.
 • Organisere og gjennomføre minimum 1-2 økter i uka for en gruppe utvalgte spillere U16 A, U15 A, U14 A og U13 A tanke på rolletrening og ekstratrening med tanke på å utvikle toppspillere.
 • Implementere på trening og kamp spillestil-dokument for alle lag under Toppfotball og Ungdom Akademi (Både gutter og jenter).
 • Trenerforum 4-6 ganger (vår/høst) pr sesong med kombinert teori og praksis.

Generelle instrukser:

 • Være lojal ovenfor klubb og dens planer for spillerutvikling.
 • Bidra til et optimalt læringsmiljø i klubben.
 • Delta på sosiale tilstelninger som er ment å bedre det sosiale miljøet i klubben.
 • Tenke kreativt og være med å utvikle hele klubben.

4.1.4.7. Spiller- og trenerutvikler Jenter (25% stilling)

Administrativt:

 • Følge opp trenere og lag på jentesiden i klubben (J13, J14, J15, J17, J19 og A-lag damer).
 • Være eneste kontaktpunkt mot kretsen i forhold til jentespillere og alle spillertiltak i kretsregi.
 • Implementere Sportsplan i arbeidet hos trenerne for jentelagene (J13, J14, J15, J17, J19 og A-lag damer) i klubben sammen med SU.
 • Evaluere og videreutvikle spillestil-dokumentene til LIF sammen med spiller- og trenerutvikler Ungdom Akademi, og spiller- og trenerutvikler Toppfotball menn.
 • Ansvar for hospitering i alle jentelag i klubben fra J13 til A-lag damer.
 • Ansvar for uttak av tropper og spillerlogistikk gjennom sesongen til A-lag kvinner, J19 og J17.
 • Ansvar for kontakt med andre klubber i forhold til spillere inn og ut for alle jentelagene i klubben fra J13 til A-lag damer.
 • Ansvar for ansettelse og evaluering av trenere for alle jentelagene i klubben fra J13 til A-lag damer i samarbeid med SU.
 • Opprette kontakt med og utforme planer for samarbeid med spillernes videregående skoler.

I forbindelse med trening og kamp:

 • Implementere på trening og kamp spillestil-dokument for alle jentelag fra J13 til A-lag damer.
 • Delta på og gjennomføre 2 fellestreninger på en av jentelagene fra J13 til A-lag damer i uka.
 • Organisere og gjennomføre minimum 1-2 økter i uka for en gruppe utvalgte spillere med tanke på rolletrening og ekstratrening med tanke på å utvikle toppspillere.

Generelle instrukser:

 • Være lojal ovenfor klubb og dens planer for spillerutvikling.
 • Bidra til et optimalt læringsmiljø i klubben.
 • Delta på sosiale tilstelninger som er ment å bedre det sosiale miljøet i klubben.
 • Tenke kreativt og være med å utvikle hele klubben.

4.1.4.8. Spiller- og trenerutvikler Barn (80% stilling)

Administrativt:

 • Opprette kontakt med og utforme planer for samarbeid med kommunens barne- og ungdomsskoler for å få fotball på timeplanen.
 • Samarbeid med spiller- og trenerutvikler Ungdom Akademi med månedlig rapportering til Sportslig Utvalg.
 • Implementere Sportsplan i arbeidet hos trenerne i barnefotballen 6-12 år sammen med SU.
 • Evaluere og videreutvikle spillestil-dokumentene til LIF sammen med Spiller- og trenerutvikler Ungdom Akademi, og med Spiller- og trenerutvikler Toppfotball.
 • Ansvar for hospitering opp til 13-års lagene i samarbeid med Spiller- og trenerutvikler Ungdom Akademi.
 • Ansvar for prosessen og uttak av troppene til 13-års lagene.
 • Hovedansvar for Akademiet i forhold til det faglige, utvikling, gjennomføring og daglig drift.
 • Hovedansvar for fotballskoler i forhold til det faglige, utvikling og gjennomføring.
 • Ha ansvar for gjennomføringen av 2 Ajax fotballskoler i året.
 • Ha ansvar for gjennomføringen av en fotballskole i sommerferien i Akademi regi.

I forbindelse med trening og kamp:

 • Hovedansvar for 1 årgang på Akademiet i forhold til innhold, lede treninger, kontakt med foresatte, turneringer, treningskamper med mer (2 økter i uka).
 • Delta på og gjennomføre Akademi-treninger for 3-4 årganger (5-8 økter i uka).
 • Delta på og gjennomføre 1 fellestrening annen hver uke på to årganger (1\2 økt i uka).
 • Trenerforum 4-6 ganger (vår/høst) pr sesong med kombinert teori og praksis.

Generelle instrukser:

 • Være lojal ovenfor klubb og dens planer for spillerutvikling.
 • Bidra til et optimalt læringsmiljø i klubben.
 • Delta på sosiale tilstelninger som er ment å bedre det sosiale miljøet i klubben.
 • Tenke kreativt og være med å utvikle hele klubben.

4.1.4.9. Trenerkoordinator Ungdom bredde

Administrativt:

 • Legge til rette for at lag og spillere fortsetter i LIF lengst mulig gjennom ungdomsfotballen.
 • Følge opp trenere og rekruttlag i forhold til spillere og sportslig tilbud. Dette gjelder U13 Rekrutt, U14 Rekrutt, U15 Rekrutt, U16 Rekrutt, U19 Rekrutt, Herrer 3 lag, Damer 2, Old boys og Unified lag.
 • Skape et samarbeidsklima mellom rekruttlagene på de ulike årgangene fra 13-19 år.
 • Ha ansvar for trenerutvikling og kompetanseheving på trenere på rekruttlagene 13-19 år.
 • Evaluere trenere etter sesongen.
 • Skal sammen med SU ansette trenere for lagene høsten før ny sesong.
 • Bindeleddet mellom klubb og rekruttlagene/breddelagene i forhold til sportslige saker.

Generelle instrukser:

 • Være lojal ovenfor klubb og dens planer for spillerutvikling.
 • Bidra til et optimalt læringsmiljø i klubben.
 • Delta på sosiale tilstelninger som er ment å bedre det sosiale miljøet i klubben.
 • Tenke kreativt og være med å utvikle hele klubben.

4.1.4.10. Rekruteringsansvarlig

Administrativt:

 • Ansvar for all rekrutering av spillere i alderen 6-12 år både jenter og gutter.
 • Ansvar for tiltak mot barnehagene i kommunen.
 • Hovedansvar for klubbens prosjekt for nye spillere på 6 år (Unge Helter).
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering at barnehagecupen i kommunen på våren.
 • Skal ha spesielt fokus på rekrutering av jentespillere. Målsetning er at det alltid er mellom 15-20 jentespillere i hver årgang fra 6-12 år.
 • Markedsførere klubben mot potensielle spillere i barnehage og skoler i kommunen.
 • Har ansvar for informasjon og oppfølging av spillere/foresatte som søker seg til klubben for å spille barnefotball.

Generelle instrukser:

 • Være lojal ovenfor klubb og dens planer for spillerutvikling.
 • Bidra til et optimalt læringsmiljø i klubben.
 • Delta på sosiale tilstelninger som er ment å bedre det sosiale miljøet i klubben.
 • Tenke kreativt og være med å utvikle hele klubben.

4.2. Lagstruktur

Klubben er sportslig delt inn i tre avdelinger.

 • Seniorfotball
 • Ungdomsfotball
 • Barnefotball

Organisasjonskartet med lagstruktur er følgende:

4.3. Seniorfotball

Avdelingen Seniorfotball består av sju lag sesongen 2018. Disse er:

 • A-lag herrer
 • U21-Akademi
 • U18-Satsning
 • J19 (Fra 2019)
 • J17
 • Damer 7’er
 • Oldboys
 • Herrer LIF3
 • Unified (Fra 2019)

4.4. Ungdomsfotball

Avdelingen Ungdomsfotball LIF  består av fjorten grupper. Disse er:

 • U19-Rekrutt
 • U16-Akademi
 • U16-Satsning
 • U16-Rekrutt
 • J15
 • U15-Satsning
 • U15-Rekrutt
 • U14-Akademi
 • U14-Satsning
 • U14-Rekrutt
 • J13
 • U13-Akademi
 • U13-Satsning
 • U13-Rekrutt

4.5. Barnefotball

Avdelingen barnefotball består av sju grupper. Disse er:

 • U12 (3 lag)
 • U11 (3 lag) + J11
 • U10 (5-6 lag)
 • U9(5-6 lag) + J9
 • U8(5-6 lag)
 • U7 (5-6 lag) + J7
 • U6 (Etablering av 5-6 nye lag.)

Organisering av lagene er som følger:

 

Fikk du hjelp?