Sportsplan

3. Målsetninger

100 views 15. juni 2018 Webmaster 0

3.1. Overordnet målsetting for Lørenskog IF

 1. LIF skal være en utviklingsorientert klubb – med et godt aktivitetstilbud for barn og ungdom

Lørenskog IF skal tilby et godt aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner. Vi skal være en utviklingsorientert klubb som favner bredden samtidig som vi har et attraktivt trenings- og kamptilbud til spillere som har ferdighetene og viljen til å nærme seg toppfotballen.

 1. LIF skal skape fotballglede – gjennom læring, mestring og tilhørighet

Lørenskog IF vet at læring, mestring og tilhørighet til lag og klubb er viktig for å trives. Fotball har mye å tilføre et oppvekstmiljø dersom aktiviteten ledes godt. Bare noen ytterst få skal bli fotballspillere til slutt, men alle skal bli mennesker. I LIF ligger visjonen «Fotballglede og læring for livet» til grunn for at den enkelte skal kunne utvikle seg til «den beste utgaven av seg selv» –  både som fotballspiller og menneske.

 1. LIF skal være en kvalitetsklubb – hvor «Klubben er sjef»

Prosessen med å implementere og videreutvikle Lørenskog IF som kvalitetsklubb skal ha høyeste prioritet. Tydelige mål, klare ansvarsforhold og godt etablerte retningslinjer skal sikre at styring av økonomi og sportslig aktivitet skjer under forutsigbare og gode rammer. Som kvalitetsklubb skal LIF styrke klubbens omdømme internt og eksternt og synliggjøre den verdi som skapes.

3.2. Barnefotball

Barnefotball i Lørenskog IF skal organiseres med en sterk vektlegging av læring, mestring, motivasjon og glede. Barnefotballen skal være inkluderende, men samtidig preges av fotballfaglig skolering og kvalitet. Lørenskog IF skal gi utfordringer til alle gjennom godt planlagt differensiering.

Utviklingsmål 2018 – 2019

 1. LIF skal utvikle et trygt miljø preget av læring, mestring, tilhørighet og fotballglede.
 2. LIF skal skape faste rammer hvor spillere, trenere, ledere og foresatte lærer fair play, respekt for med- og motspillere og respekt for dommere.
 3. LIF skal ha det gøy, men samtidig utvikle spillere med konsentrasjon på trening og i kamp.
 4. I LIF er utvikling av enkeltspillere viktigere enn lagets resultater. Alle inkluderes og LIF legger til rette for differensiert aktivitet tilpasset den enkelte spillers forutsetninger.
 5. LIF Akademiet skal videreutvikles som et differensiert tilbud tilpasset de som er mest ivrige på fotball. LIF skal skolere spillere og gi forutsetninger for å utvikle ferdigheter og vilje som er nødvendig for å kunne nærme seg toppfotballen.
 6. LIF skal tiltrekke og utvikle trenere med nødvendig kompetanse til å organisere og lede spillerutvikling i henhold til klubbens planer og retningslinjer.
 7. LIF skal utvikle introduksjons- og opplæringsprogram for å skolere trenere, ledere og foresatte i LIF sin modell som kvalitetsklubb («Klubben er sjef»).

Resultatmål 2018 – 2019

 1. LIF skal rekruttere minimum 20 jentespillere og 80 guttespillere på hver årgang i barnefotballen.
 2. LIF skal rekruttere minimum 40 jente og guttespillere til klubbens akademi i hver årgang fra 9 – 12 år
 3. Alle trenere i barnefotballen skal ha gjennomført NFF del kurs 1 og 2 for barn, samt ha deltatt på intern kursing tilrettelagt i LIF regi (trenerforum etc.).

3.3. Ungdomsfotball

Ungdomsfotball i Lørenskog IF skal organiseres med en sterk vektlegging av læring, mestring, motivasjon og glede. Aktivitetstilbudet skal være tilpasset spillernes ferdigheter, treningsvilje og ambisjoner med tilbud både om satsning og bredde.

Utviklingsmål 2018 – 2019

 1. LIF skal ha et trygt miljø preget av læring, mestring, tilhørighet og fotballglede. Spesielt fokus skal rettes mot å utvikle tilhørighet til både lag og klubb.
 2. LIF skal kjennetegnes av fair play, respekt for med- og motspillere og respekt for dommere
 3. LIF skal ha spillere med konsentrasjon på trening og i kamp. Det skal legges til rette for differensierte tilbud tilpasset den enkelte spillers ambisjoner og forutsetninger.
 4. I LIF er utvikling av enkeltspillere viktigere enn lagets resultater. Samtidig skal LIF legge til rette for utviklingsarenaer som utfordrer spillere med ambisjoner slik at de kan utvikle ferdigheter og vilje som er nødvendig for å kunne nærme seg toppfotballen.
 5. LIF skal tiltrekke og utvikle trenere med kompetanse. Akademitrenere skal minimum ha UEFA B utdannelse og aktivt bidra til kompetanseoverføring til øvrige trenere på årgangen.
 6. LIF skal som kvalitetsklubb utvikle en «LIF modell» med tydelige rammer for hvordan aktivitet skal planlegges og gjennomføres på hver årgang og nivå i aldersgruppen 13 – 19 år.

Resultatmål 2018 – 2019:

 1. Ha minimum to rekruttlag i hver årgang i aldersgruppen 13 – 19 år.
 2. Ha minimum ett jentelag i hver årgang i aldersgruppen 13 – 19 år.
 3. Lørenskog IF U16 guttelag skal spille G16-interkrets. Øvrige akademilag skal spille på det til enhver tid høyeste serienivå Akershus fotballkrets legger til rette for.
 4. LIF skal ha minimum 5 spillere som deltar på sone/kretslag per årgang (jenter/gutter)

3.4. Seniorfotball

Seniorfotballen skal være en aktivitet i barne- og ungdomsfotballens interesse. Seniorfotballen skal brukes til å utvikle lokale, unge spillere slik at det ikke er avgjørende for spillernes utvikling å gå til en toppklubb i tenårene. A-lag for både damer og herrer skal være et seriøst tilbud til spillere etter aldersbestemt fotball og være godt organisert. LIF skal i tillegg ha arenaer i seniorfotballen for de som er gode fotballspillere, men som ikke søker en fremtidig karriere som fotballspiller.

Utviklingsmål 2018 – 2019

 1. A-lag for herrer skal ha en god treningskultur og bestå av spillere med ambisjoner. Dette skal danne grunnlag for videre spillerutvikling og oppnåelse av resultatmål.
 2. A-lag for damer skal ha en god treningskultur. Dette skal danne grunnlag for videre spillerutvikling og oppnåelse av resultatmål. Konkrete ambisjoner og årsplan drøftes med aktuelle spillere ved inngangen til hver sesong for å sikre samsvar mellom klubbens og spillernes ambisjoner (dette gjøres med grunnlag i at rekruttering til A-lag damer gjøres med utgangspunkt i et lavere antall spillere per årgang enn på guttesiden).
 3. B lag herrer skal være en fin arena for A-lags spillere som ikke spiller førstelagsfotball og for juniorspillere som trenger ytterlige matching.
 4. LIF skal ha seniortilbud for de som vil spille fotball, men som kanskje ikke vil bruke flere dager i uken på fotball.

Resultatmål 2018 – 2019

 1. A-lag for både damer og herrer bør være i tredje divisjon eller høyere og hovedsakelig være basert på klubbens egenutviklede spillere.
 2. B-lag herrer bør være i fjerdedivisjon eller høyere.
 3. U19-Akademi bør spille G19-interkrets B eller høyere.
 4. J19 og J17 jenter bør spille på det høyeste serietilbud Akershus fotballkrets legger til rette for.
 5. LIF bør ha minst to seniorlag i 11er-fotballen for herrer og minst ett seniorlag for damer.

Fikk du hjelp?