Sportsplan

3. Målsetninger

246 views 15. juni 2018 29. november 2020 Webmaster 0

3.1. Overordnet målsetting for Lørenskog IF

 1. LIF skal være en utviklingsorientert klubb – med et godt aktivitetstilbud for barn og ungdom

Lørenskog IF skal tilby et godt aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner. Vi skal være en utviklingsorientert klubb som favner bredden samtidig som vi har et attraktivt trenings- og kamptilbud til spillere som har ferdighetene og viljen til å nærme seg toppfotballen.

 1. LIF skal skape fotballglede – gjennom læring, mestring og tilhørighet

Lørenskog IF vet at læring, mestring og tilhørighet til lag og klubb er viktig for å trives. Fotball har mye å tilføre et oppvekstmiljø dersom aktiviteten ledes godt. Bare noen ytterst få skal bli fotballspillere til slutt, men alle skal bli mennesker. I LIF ligger visjonen «Fotballglede og læring for livet» til grunn for at den enkelte skal kunne utvikle seg til «den beste utgaven av seg selv» –  både som fotballspiller og menneske.

 1. LIF skal være en kvalitetsklubb – hvor «Klubben er sjef»

Prosessen med å implementere og videreutvikle Lørenskog IF som kvalitetsklubb skal ha høyeste prioritet. Tydelige mål, klare ansvarsforhold og godt etablerte retningslinjer skal sikre at styring av økonomi og sportslig aktivitet skjer under forutsigbare og gode rammer. Som kvalitetsklubb skal LIF styrke klubbens omdømme internt og eksternt og synliggjøre den verdi som skapes.

3.2. Barnefotball

Barnefotball i Lørenskog IF skal organiseres med en sterk vektlegging av læring, mestring, motivasjon og glede. Barnefotballen skal være inkluderende, men samtidig preges av fotballfaglig skolering og kvalitet. Lørenskog IF skal gi utfordringer til alle gjennom godt planlagt differensiering.

Utviklingsmål 2021-2022:

 1. LIF skal utvikle et trygt miljø preget av læring, mestring, tilhørighet og fotballglede. Spesielt skal fokus være på å skape tilhørighet til lag og klubb.
 2. Spillere, trenere, ledere og foresatte skal lære fair play overfor med- og motspillere og dommere.
 3. I LIF skal vi ha det gøy samtidig som spillerne til enhver tid gjør sitt beste på trening og kamp.
 4. I LIF er utvikling av laget viktigst. LIF ønsker å utvikle spillere gjennom god trenings- og garderobekultur.
 5. LIF skal ha en tydelig plan for hvordan aktivitet skal planlegges og gjennomføres på lagene fra 6-12 år.

Resultatmål 2021-2022:

 1. LIF skal rekruttere minimum 30 jenter og 80 gutter på hver årgang i barnefotballen.
 2. LIF skal rekruttere minimum 120 spillere til akademiet hver termin.
 3. Alle lag i barnefotballen skal ha minimum en trener med grasrottrener delkurs 1 og 2.

3.3. Ungdomsfotball

Ungdomsfotball i Lørenskog IF skal organiseres med en sterk vektlegging av læring, mestring, motivasjon og glede. Aktivitetstilbudet skal være tilpasset spillernes ferdigheter, treningsvilje og ambisjoner med tilbud både om satsning og bredde.

Utviklingsmål 2021-2022:

 1. LIF skal utvikle et trygt miljø preget av læring, mestring, tilhørighet og fotballglede. Spesielt skal fokus være på å skape tilhørighet til lag og klubb.
 2. Spillere, trenere, ledere og foresatte skal etterleve fair play overfor med- og motspillere og dommere.
 3. LIF skal ha spillere som til enhver tid gjør sitt beste på trening og kamp.
 4. I LIF er utvikling av laget viktigst. LIF ønsker å utvikle spillere gjennom god trenings- og garderobekultur.
 5. LIF skal tiltrekke og utvikle trenere med god faglig kompetanse som kan samarbeide godt med øvrige trenere.
 6. LIF skal ha en tydelig plan for hvordan aktivitet skal planlegges og gjennomføres på lagene fra 13-16 år.

Resultatmål 2021-2022:

 1. LIF G16 skal spille Interkrets. Øvrige Akademilag skal spille på øverste serienivå i kretsen.
 2. Ungdomslag i jentefotballen skal spille på serienivå tilpasset lagets nivå og ambisjoner.
 3. LIF skal ha minimum tre lag i hver årgang på guttesiden.
 4. LIF skal ha minimum et lag i hver årgang på jentesiden.

3.4. Seniorfotball

Seniorfotballen skal være en aktivitet i barne- og ungdomsfotballens interesse. Seniorfotballen skal brukes til å utvikle lokale, unge spillere slik at det ikke er avgjørende for spillernes utvikling å gå til en toppklubb i tenårene. A-lag for både damer og herrer skal være et seriøst tilbud til spillere etter aldersbestemt fotball og være godt organisert. LIF skal i tillegg ha arenaer i seniorfotballen for de som er gode fotballspillere, men som ikke søker en fremtidig karriere som fotballspiller.

Utviklingsmål 2021-2022:

 1. A-lag herrer og U19 akademi skal ha en god trenings– og garderobekultur og bestå av spillere som har ambisjoner med fotballen.
 2. Rekruttlag herrer/ U23/21 skal være Trenings- og kamparena for de fremste juniorspillerne og overårige spillere som ligger nærmest et A-lag.
 3. Etablere et A-lag for damer med fokus på god trenings- og garderobekultur.
 4. LIF skal ha seniortilbud på dame og herresiden for de som ønsker å spille fotball, men som ikke søker en fremtidig karriere som fotballspiller.

Resultatmål 2021-2022:

 1. A-lag herrer skal etablere seg i andredivisjon med fokus på egenutviklede spillere og godt planlagt spillerlogistikk.
 2. Rekruttlag herrer skal spille 4.divisjon eller høyere.
 3. A-lag damer skal spille i 4.divisjon eller høyere.
 4. U19 Akademi skal spille Interkrets B eller høyere.
 5. J17 skal spille 1.divisjon eller høyere.

Fikk du hjelp?