Kvalitetsklubb

Verdigrunnlag

116 views 15. juni 2018 25. mars 2020 Webmaster 0

Hele klubben

Samhold

  • Samhold representerer at vi står sammen med en sterk klubbkultur

Ansvarlig

  • Gjennom å være ansvarlige skaper vi et godt omdømme både internt og overfor lokalsamfunnet

Inkluderende

  • Verdiene gir oss retning i daglig samhandling, kommer til utrykk i beslutninger som tas, og danner grunnlag for den måten vi møter hverandre, lokalsamfunnet og omverdenen på.

En mer detaljert beskrivelse av klubbens verdisett kan man lese her.

Trening og kamp

I forhold til trening og kamp ønsker LIF at trenere og støtteapparat skal jobbe med lagånd og skape gode sosiale bånd mellom spilleren.

LIF ønsker spillere og lag som er:

  • Ydmyke, engasjerte og som sprer glede
  • Trener hardt, kjemper og viser riktig holdning i kamp og trening
  • Ærlige og respekterer hverandre

Fikk du hjelp?