I vår klubb

11 år – I vår klubb

70 views 29. november 2020 29. november 2020 Webmaster 0

I klubben vår er vi:

 • Ydmyke, engasjerte og sprer glede
 • Treningsvillige, kjemper og viser riktige holdninger
 • Ærlige og respekterer hverandre

Sammen er vi sterke!!

Disse oppgave skal alle lag gjøre i starten av hver sesong. Bruk gjerne en 1 time i forkant eller i etterkant av en trening. Reserver tid på Rolvsrud på møterom eller på kafeen.

Oppgave 1

 • Hva står vi for?
 • Hvordan skal vi arbeide i vårt lag?
 • Hva har vi for regler?
 • Hva er viktig for oss?

Lag en sammenstilling etter at dere har diskutert ovenstående spørsmål.

I vårt lag…………..

Skriv opp sammenstillingen på en plakat og sett den opp, godt synlig på veggen. Last ned plakaten her>>

Sørg for at den blir synlig gjennom ulike medier, og bruke den i ulike sammenhenger på trening og kamp.

Oppgave 2 (Lagånd)

Det er alltid dere på laget som bestemmer hvordan lagånden skal være. Lagånd er ikke noe som bare blir, men det er noe du skaper sammen. Husk at du kan gjøre mye for å forbedre og styrke lagånd. En god lagånd tåler noen smeller, men du må ta vare på den. Det tar tid å bygge, men blir ødelagt raskere. Som loven må du alltid jobbe sammen for å nå dine mål. Du kan ha mange gode spillere i klubben, men fungerer ikke samarbeidet mellom deg klarer du ikke ennå.

Prøv å få ut det beste du har inni deg. Samtidig må du prøve å fremkalle det beste fra vennene dine. Kan dere i laget ha en positiv holdning, og utad fremme sterk lagånd vil dere vinne mange kamper før de har begynt.

Ledestjerner

En måte å skape lagånd på er å sammen ta frem et antall ord som beskriver hvordan dere vil opptre og bedrive deres idrett – ulike ledestjerner. I LIF har vi sammen tatt frem ledestjernene på spillernes A4.

Diskuter med barn / unge på laget ditt hva dette betyr for deg som spiller. Sørg deretter å overføre budskapet og prinsippene på ulike medier (plakater, skriv, nettider med mer) slik at det er godt synlig på riktig sted. Dermed kan dere hele tiden påminne hverandre om dem, se dem og forhåpentligvis lære dem for livet!

Her kan du skrive ut en mal for en plakat til skrive ned budskapet laget har.

Diskusjonshjelp når du skal snakke om prinsipper som gjelder «I vår klubb»:

Hva gjelder for trening, kamp, teori, fritid, kosthold og garderoben?

La dette være inspirasjon for dine egne føringer på laget på grunnlag av problemer.

Tips for oppførsel:

 • Alles stemmer bør være like verdsatt i vår gruppe
 • Vi skal være i stand til å gå til hvem som helst, når som helst med hva sin helst
 • Vi skal være i stand til å ta opp alt med en gang, uansett hva det er
 • Vi skal respektere hverandres meninger, uavhengig av alder og kvalifikasjoner
 • Vi skal følge de regler vi har bestemt sammen

Tips holdninger om kampene:

 • Vi skal sette pris på hverandres roller, uansett hvilke rolle man har i gruppen
 • Vi skal ha en sterk arbeidsmoral og støtte hverandre i det harde arbeidet
 • Vi skal arbeide for å jobbe hardere enn motstanderen
 • Vi skal ha som et krav at alle gjør sitt ytterste hver eneste kamp
 • Vi skal være klar og konkret når vi kritiserer under kamp
 • Vi skal alltid berømme mange ganger mer enn vi kritiserer under kamp

Tips for konsekvenser av treninger:

 • Vi skal kreve at alle kommer godt forberedt til treninger
 • Vi skal komme til treningsbanen med en positiv holdning hver gang
 • Vi skal opprettholde så høy intensitet som mulig på hver trening
 • Vi skal se på hver treningsøkt som en mulighet til å utvikle seg
 • Vi vil kreve at vi holder høy kvalitet på våre treninger
 • Vi skal skape gode og vinnende vaner gjennom å trene som vi ønsker å spille
 • Vi skal presse hverandre og spre glede gjennom positiv energi på trening
 • Vi skal legge gårsdagen bak oss med en tro på laget selv etter et tap

Tips for oppførsel til hverandre:

 • Vi skal ta oss tid til å bli kjent med hverandre
 • Vi skal få alle til å føle seg komfortable og akseptert
 • Vi skal få alle til å føle seg involvert
 • Vi skal gjøre ting selv utenfor banen
 • Vi skal skape harmoni gjennom hverdagslige ting
 • Vi skal stå opp for hverandre på og utenfor banen
 • Vi skal slette baksnakking og glede oss over hverandres fremganger

11 År: Tankens kraft

Formålet:
Gjøre spillere mer beviste rundt valgene sine i forhold til tanker og mental trening (forventinger, takle utfordringer, takle å tape).

Gjennomføring:
Samle gruppen og la to og to gå igjennom spørsmålene. Etterpå går man igjennom svar og betraktinger i samlet i gruppa.

Spillere:

 1. Sitt sammen med en lagkamerat og gjør følgende:
  1. Skriv ned minst tre bra ting om hverandre
  2. Skriv ned tre ting som du mener er bra med deg selv.
  3. Fortell for hverandre hva dere har notert og diskuter betydningen av å ta frem det positive.
  4. Diskuter i hele gruppen hvordan dere skal bli bedre på å gi ros til hverandre.
 2. Hvordan pleier du å reagere når du møter et problem eller hinder? Blir du sint, lei deg eller tent på å gjøre noe med det? Diskuter med dine lagkamerater og skriv ned noen gode råd hvordan man kan bli bedre på å takle problem.
 3. Hva vet dere om mental trening? Diskuter med noen lagkamerater. Kjenner du noen som trener mentalt?
 4. Test hver for dere, trekk pusten dypt 10 ganger. Legg deg ned. Lukk øynene. Så starter du å puste, stille og rolig, en, to tre o.s.v. Hvis noe forstyrrer deg, lyd eller tanke, starter du på nytt. Fortsett helt til du har telt til 10 uten å bli forstyrret. Diskuter i gruppen om det var noen som greide det og hvordan det føltes.
 5. Prøv to mentale eksperiment.

Ledere:
Mulige svar/fakta som gruppen kommer frem til.

 1. Det dreier seg ikke bare om kroppen, uten like mye om hodet hvis du skal prestere og må bra. Det er viktig å fokusere på de bra tingene slik at du tenker positivt og gjennom det lykkes bedre og fremfor alt føler deg bedre.
 2. Man støter på problem overalt, både på skolen og i idretten. Hvordan du reagerer når problemene dukker opp påvirker din selvtillit og din helse. Å tenke positivt betyr at du ser og erkjenner et problem og prøver å gjøre noe med det. Du kan gjøre mer enn du tror, bare du tør å prøve.
 3. Mental trening dreier seg om å «trene tanken» for å må bedre, lære mer og prestere bedre. (bra bok: Mental träning för barn og ungdom av Johan Plate og Andres Plate, SISU Idrottsböcker)
 4. Småbarn har en naturlig lav grunnspenning, d.v.s det spenningsnivå man har når man ikke utfører noen spesifikk aktivitet. Når man blir eldre øker spenningsnivået særlig for at krav og press øker. En bra måte å komme ned i spenning er å fokusere på pusten og trene på det.
  Mentale eksperiment
 5. Pendelforsøket:
  1. Bind fast en ring eller nøkkel i en tråd og hold tråden mellom tommel og pekefinger. Ta støtte med albuen mor et bord og la ringen henge i ro.
  2. Tenk deretter intensivt på at ringen skal pendle, f.eks høyre til venstre eller medsols – motsols. Jo hardere du konsentrerer deg desto kraftigere blir resultatet.
  3. Diskuter i gruppen hvordan det kan komme seg at dine tanker omsettes i rørelse.
 6. Stålarmen:
  1. Be en kamerat om å sitte ned og strekke frem en arm.
  2. Ta deretter tak med dine hender om kameratens overarm og håndledd.
  3. Be kameraten spenne armen så mye som mulig og holde mot når du prøver å bøye opp armen. Kameraten kommer ikke til å klare å holde mot da du enkelt bøyer opp armen i albueleddet.
  4. Gjør nå om eksperimentet men be din kamerat å forstille seg at armen er laget av stål og at den kan gå rett gjennom veggen. Han skal konsentrere seg og prøve å se bildet av stålrøret.
  5. Prøv å vinkle opp armen. Du kommer med stor sannsynlighet ikke å greie det.
  6. Diskuter hva resultatet kommer seg av.

Arbeide videre i treningen:
Avslutt treningene med at barna får skrive ned minst tre ting de gjorde bra under treningen. Viktig at de finner de positive tingene.

Start treningen med å la barna tenke over ting som de skal gjøre bra i løpet av treningen og hvordan de skal gjøre det. Ta det opp igjen etter trening og la de tenke over om de klarte det og hvorfor/hvorfor ikke.

11 År: Enkel idrettspsykologi

Formålet:
Gjøre spillere mer beviste rundt hva begrepene selvtillit og selvfølelse er og hvordan det kan påvirke fotballen både positivt og negativt.

Gjennomføring:
Samle gruppen og la de gå igjennom spørsmålene. Etterpå går man igjennom svar og betraktinger i samlet i gruppa.

Spillere:

 1. Er det bra å like seg selv? I så fall hvorfor.
 2. Skriv ned og fortell, for lagkameratene i gruppen, tre ting som du er bra på.
 3. Hvorfor er det bra at alle mennesker er forskjellige?
 4. Er det viktig å rose? I så fall hvorfor
 5. Er det forskjell på selvtillit og selvfølelse?
 6. Hva betyr det at man har bra eller dårlig selvfølelse? Hvordan merkes det?
 7. Hvis man selv eller en venn har dårlig selvtillit, hva kan man gjøre for at den skal bli bedre?

Ledere:
Mulige svar/fakta som gruppen kommer frem til.

 1. Ja. Man føler seg gladere, man føler seg bedre.
 2. Jeg er god til å spille fotball, regne, stå på rulleskøyter, hjelpe til hjemme, drible, sykle, passe på småsøsken, male.
 3. Ellers ville alle gjøre de samme tingene hele tiden. Alle skulle se like ut. Alle ville være spiss eller keepere. Det hadde vært kjedelig.
 4. Man blir glad når man får ros. Man føler seg bra. Man blir kanskje flinkere.
 5. Bra selvfølelse er når man føler at man er god nok slik som man er. Selvtillit dreier seg mer om at man føler seg bra når man presterer.
 6. Har man bra selvfølelse synes man at man duger og er bra nok som man er. Har man dårlig selvfølelse føler man seg usikker og at det ikke er nok å være seg selv.
 7. Man må innse at man er god nok som man er. Alle er bra nok på sin måte. Man kan gi ros til kamerater.

Tips til lederen:
La barna feste et papirark på ryggen til hverandre. La alle barna gå rundt og skrive positive ting om hverandre på arkene. Da får alle barn et ark med positive ting om seg selv som kameratene har skrevet.

Begynn treningen med å sitte i en ring (eller to om dere er mange barn og flere ledere). En stein eller ball sendes rundt. Når et barn får ballen skal han/hun fortelle om hvordan skoledagen har vært eller hvordan de har det.

11 År: Kosthold 1

Formålet:
Gjøre spillere mer beviste rundt hva bra kosthold innebærer på trening og kamp.

Gjennomføring:
Samle gruppen og la de gå igjennom spørsmålene. Etterpå går man igjennom svar og betraktinger samlet i gruppa.

Spiller.

 1. Hvorfor er det viktig å spise skikkelig?
 2. Gi eksempel på hvordan en lunsj/middag kan se ut før trening/kamp
 3. Hva er karbohydrater?
 4. Gi eksempel på mat som inneholder mye karbohydrater?
 5. Hvorfor er det bra å drikke mye vann før og under trening/kamp?
 6. Hvorfor er det viktig å spise mellommål?
 7. Hvordan kan dere selv påvirke hva slags mat dere spiser?

Ledere:
Mulige svar/fakta som gruppen diskuterer frem

 1. For å orke å prestere 100 % under trening og kamp og for å være konsentrert under trening og kamp. Hvis du spiser riktig kommer du også til å orke med hele skoledagen og være mer konsentrert. Du kommer i tillegg å orke med å være en bra kamerat og familiemedlem.
 2. Bruk tallerkenmodellen for å vise hvordan en bra lunsj ser ut. Se bilde nederst på siden.
 3. Karbohydrater er kroppens drivstoff som gjør at vi orker å trene. Karbohydrater lagres som glykogen i begrensede mengder i musklene. Under kamp eller under et tungt treningspass kan i prinsipp hele dette depotet brukes opp. Da er det viktig å fylle på godt med karbohydrater før neste trening.
 4. I pasta, ris og poteter finner vi de største karbohydratkildene.
 5. Under et treningspass taper vi mellom 1-2 liter væske per time. Ved et tap av mer enn 1 % av kroppsvekten reduseres prestasjonene. Sportsdrikk anbefales for treningspass over 1,5 timer.
 6. Å spise mellommåltid er viktig. Det er da vi fyller på våre energilagre og som gjør at vi virkelig orker å gjennomføre treninger og orker med hele dagen så vel skole som familie, venner og fritidsaktiviteter.
 7. Et godt mellommål er f.eks. frukt, gjerne banan som inneholder karbohydrater, brødskiver og melk, kulturmelk/yoghurt med müsli og pannekaker.
 8. Ta gjerne en samtale med foreldrene i gruppen, ha med frukt/mellommål til skolen, prøv å påvirke hverandre i laget på en positiv måte, f.eks. at alle i laget tar med en favorittoppskrift til «Lagets kokebok». Be ungdommene om å ta opp disse spørsmålene hjemme.

Ordne med en forelesning om kosthold – gjerne sammen med foreldrene. For mer litteratur: Olympiatoppen

Tallerkenmodellen (Kilde: Helsedirektoratet)

Fikk du hjelp?