Sportsplan

15. Lokal tilhørighet

158 views 21. juni 2018 8. april 2022 Webmaster 0

15.1. Hva er lokal tilhørighet?

Klubben ønsker at Akademi-lagene i ungdomsfotball og lagene i toppfotballen består av spillere med lokal tilhørighet. Lokal tilhørighet betyr at spiller kommer fra Lørenskog kommune, nedre Romerike eller Oslo nord (Bydel Bjerke, Grorud, Stovner og Alna). En spiller må ikke ha spilt for LIF siden 6 år’s alderen for å gå under betegnelsen «spiller med lokal tilhørighet».

En av målsetningene til A-laget herrer og damer er å ha over 50% spillere som er egenprodusert i LIF. Definisjon på en egenprodusert spiller på A-lag er:

  • Må ha spilt minimum 3 år på et av klubbens ungdomslag (13-19 år).

Denne definisjonen brukes av forskere når man ønsker å se på hvor mange egenproduserte spillere toppklubbene har på sine respektive A-lag.

15.2. Prosentvis antall lokale spillere på lagene i Akademi ungdom og Toppfotball

Klubben ønsker at sammensetningen av Akademilag i Ungdom og lag i Toppfotballen skal bestå av mange spillere som har gått gradene i LIF. Derfor skal all rekrutering av spillere inn til klubben ta hensyn til tabellen nedenfor.

Gutter:

Alder6-12 årU14U16U18U21
U13 Akademi90%
U14 Akademi80%
U15 Akademi80%80%
U16 Akademi60%70%
U18 Toppfotball50%60%
60%
U21 Toppfotball30%50%60%70%
A-lag Herrer10%20%30%40%50%

Jenter:

Alder6-12 årJ14J16J18J21
J1390%
J1480%
J1580%80%
J1770%70%60%
J19 Toppfotball50%50%
60%70%
A-lag Damer20%30%40%50%60%

Fikk du hjelp?