Sportsplan

15. Lokal tilhørighet

125 views 21. juni 2018 30. november 2020 Webmaster 0

15.1. Hva er lokal tilhørighet?

Klubben ønsker at Akademi-lagene i ungdomsfotball og lagene i toppfotballen består av spillere med lokal tilhørighet. Lokal tilhørighet betyr at spiller kommer fra Lørenskog kommune, nord i Groruddalen eller fra klubber som grenser til Lørenskog kommune. En spiller må ikke ha spilt for LIF siden 6 år’s alderen for å gå under betegnelsen «spiller med lokal tilhørighet».

Em av målsetningen til A-laget herrer og damer er å ha over 50% spillere som er egenprodusert i LIF. Definisjon på en egenprodusert spiller på A-lag er:

  • Må ha spilt minimum 3 år på et av klubbens ungdomslag (13-19 år).

Denne definisjonen brukes av forskere når man ønsker å se på hvor mange egenproduserte spillere toppklubbene har på sine respektive A-lag.

15.2. Prosentvis antall lokale spillere på lagene i Akademi ungdom og Toppfotball

Klubben ønsker at sammensetningen av Akademilag i Ungdom og lag i Toppfotballen skal bestå av mange spillere som har gått gradene i LIF. Derfor skal all rekrutering av spillere inn til klubben ta hensyn til tabellen nedenfor.

Gutter:

Alder6-12 årU14U16U18U21
U13 Akademi90%
U14 Akademi80%
U15 Akademi80%80%
U16 Akademi60%70%
U18 Toppfotball50%60%
60%
U21 Toppfotball30%50%60%70%
A-lag Herrer10%20%30%40%50%

Jenter:

Alder6-12 årJ14J16J18J21
J1390%
J1480%
J1580%80%
J1770%70%60%
J19 Toppfotball50%50%
60%70%
A-lag Damer20%30%40%50%60%

Fikk du hjelp?