I vår klubb

15 år – I vår klubb

67 views 29. november 2020 Webmaster 0

I klubben vår er vi:

 • Ydmyke, engasjerte og sprer glede
 • Treningsvillige, kjemper og viser riktige holdninger
 • Ærlige og respekterer hverandre

Sammen er vi sterke!!

Disse oppgave skal alle lag gjøre i starten av hver sesong. Bruk gjerne en 1 time i forkant eller i etterkant av en trening. Reserver tid på Rolvsrud på møterom eller på kafeen.

Oppgave 1

 • Hva står vi for?
 • Hvordan skal vi arbeide i vårt lag?
 • Hva har vi for regler?
 • Hva er viktig for oss?

Lag en sammenstilling etter at dere har diskutert ovenstående spørsmål.

I vårt lag…………..

Skriv opp sammenstillingen på en plakat og sett den opp, godt synlig på veggen. Last ned plakaten her>>

Sørg for at den blir synlig gjennom ulike medier, og bruke den i ulike sammenhenger på trening og kamp.

Oppgave 2 (Lagånd)

Det er alltid dere på laget som bestemmer hvordan lagånden skal være. Lagånd er ikke noe som bare blir, men det er noe du skaper sammen. Husk at du kan gjøre mye for å forbedre og styrke lagånd. En god lagånd tåler noen smeller, men du må ta vare på den. Det tar tid å bygge, men blir ødelagt raskere. Som loven må du alltid jobbe sammen for å nå dine mål. Du kan ha mange gode spillere i klubben, men fungerer ikke samarbeidet mellom deg klarer du ikke ennå.

Prøv å få ut det beste du har inni deg. Samtidig må du prøve å fremkalle det beste fra vennene dine. Kan dere i laget ha en positiv holdning, og utad fremme sterk lagånd vil dere vinne mange kamper før de har begynt.

Ledestjerner

En måte å skape lagånd på er å sammen ta frem et antall ord som beskriver hvordan dere vil opptre og bedrive deres idrett – ulike ledestjerner. I LIF har vi sammen tatt frem ledestjernene på spillernes A4.

Diskuter med barn / unge på laget ditt hva dette betyr for deg som spiller. Sørg deretter å overføre budskapet og prinsippene på ulike medier (plakater, skriv, nettider med mer) slik at det er godt synlig på riktig sted. Dermed kan dere hele tiden påminne hverandre om dem, se dem og forhåpentligvis lære dem for livet!

Her kan du skrive ut en mal for en plakat til skrive ned budskapet laget har.

Diskusjonshjelp når du skal snakke om prinsipper som gjelder «I vår klubb»:

Hva gjelder for trening, kamp, teori, fritid, kosthold og garderoben?

La dette være inspirasjon for dine egne føringer på laget på grunnlag av problemer.

Tips for oppførsel:

 • Alles stemmer bør være like verdsatt i vår gruppe
 • Vi skal være i stand til å gå til hvem som helst, når som helst med hva sin helst
 • Vi skal være i stand til å ta opp alt med en gang, uansett hva det er
 • Vi skal respektere hverandres meninger, uavhengig av alder og kvalifikasjoner
 • Vi skal følge de regler vi har bestemt sammen

Tips holdninger om kampene:

 • Vi skal sette pris på hverandres roller, uansett hvilke rolle man har i gruppen
 • Vi skal ha en sterk arbeidsmoral og støtte hverandre i det harde arbeidet
 • Vi skal arbeide for å jobbe hardere enn motstanderen
 • Vi skal ha som et krav at alle gjør sitt ytterste hver eneste kamp
 • Vi skal være klar og konkret når vi kritiserer under kamp
 • Vi skal alltid berømme mange ganger mer enn vi kritiserer under kamp

Tips for konsekvenser av treninger:

 • Vi skal kreve at alle kommer godt forberedt til treninger
 • Vi skal komme til treningsbanen med en positiv holdning hver gang
 • Vi skal opprettholde så høy intensitet som mulig på hver trening
 • Vi skal se på hver treningsøkt som en mulighet til å utvikle seg
 • Vi vil kreve at vi holder høy kvalitet på våre treninger
 • Vi skal skape gode og vinnende vaner gjennom å trene som vi ønsker å spille
 • Vi skal presse hverandre og spre glede gjennom positiv energi på trening
 • Vi skal legge gårsdagen bak oss med en tro på laget selv etter et tap

Tips for oppførsel til hverandre:

 • Vi skal ta oss tid til å bli kjent med hverandre
 • Vi skal få alle til å føle seg komfortable og akseptert
 • Vi skal få alle til å føle seg involvert
 • Vi skal gjøre ting selv utenfor banen
 • Vi skal skape harmoni gjennom hverdagslige ting
 • Vi skal stå opp for hverandre på og utenfor banen
 • Vi skal slette baksnakking og glede oss over hverandres fremganger

15 år: Alkohol og tobakk

Formålet:

Gjøre spillere mer beviste rundt alkohol og tobakk, og hvordan disse stoffene påvirker kroppen i trening og kamp.

Gjennomføring:

Samle gruppen og la de gå igjennom spørsmålene. Etterpå går man igjennom svar og betraktinger i samlet i gruppa.

Spillere.

 1. Hvordan påvirker alkohol en idrettsprestasjon?
 2. Er det individets ansvar å drikke alkohol hvis det ikke skjer på trening elle kamp?
 3. Hvordan skal lagets alkoholpolicy se ut? Hva mener dere er viktig?
 4. Hvis en spiller kommer på trening i bakrus, skal man da si fra til leder?
 5. Hvis du mistenker at en lagkamerat bruker narkotika, skal man da si fra til leder?
 6. Hvordan påvirker røyking idrettsprestasjoner?
 7. Er det noen på laget som bruker snus eller røyker? Hvorfor gjør de det?
 8. Er det tillatt med snus under trening?
 9. Hvordan påvirkes lagets prestasjoner av sigaretter og snus?

Ledere:

 1. Alkohol svekker presisjon, styrke, balanse, fart og dribling og senker selvfølgelig prestasjonene. Test av personer i bakrus viser en svekkelse på 20 %
 2. Sjekk ut om klubben har en alkoholpolicy. Ta gjerne frem forholdsregler for laget.
 3. Se spørsmål 3.
 4. Se spørsmål 3.
 5. Røyking svekker oksygenopptaket og senker prestasjonen – blant mange andre skadelige effekter. Vi sammenkobler røyking med sykdom.
 6. Se spørsmål 3.
 7. Se spørsmål 3.
 8. Se spørsmål 3.

Vi er vant til idrettsmenn som tar avstand fra røyking og vi blir nesten forbauset når vi ser idrettsmenn røyke. Men det å snuse virker nærmest å være en norm innen flere idretter bl.a. innen Fotball, bandy og fotball.

Er det farlig å snuse?

 • Ja, det er det. Snus inneholder flere kreftfremkallende stoffer som i studier har vist seg å kunne årsake kreft i bukspyttkjertelen og i munnhulen. Snus øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer. En norsk studie har påvist at snusbrukere har en økt risiko for å skade seg under trening. Dessuten tar det lengre tid for kroppen å lege hvis man snuser, som i sin tur kan bidra til at skadene kommer tettere. Treningsresultatet blir dårligere på grunn av dårligere blodsirkulasjon grunnet nikotin.

Hvorfor bruker idrettsmenn snus hvis det er skadelig?

 • Nikotin øker blodsukkeret. Snus gir en kontinuerlig tilførsel av nikotin under en lang periode og effekten på blodsukkeret kan være en forklaring på hvorfor man velger å snuse. En annen forklaring kan være at det er en norm å snuse innen en del idretter. Det er mer vanlig at gutter og jenter snuser innen idretten enn utenfor.

Punkter fra Lørenskog IF sin borsyre om retningslinjer for bruk av rusmidler:

 • Under hele ungdomstiden er det nulltoleranse for all alkohol, tobakk og narkotika på trening, kamper eller turneringer. Dette gjelder for spillere, trenere og foresatte.
 • Klubben skal informere om risikoene ved bruk av alkohol, tobakk, doping og narkotika.
 • All form for doping er uakseptabelt. Klubben er serfitisert som Rent IL
 • Som forestt drikker man ikke alkohol kvelden før man skal kjøre til en kamp
 • Som leder/trener så drikker man ikke alkohol kvelden før en kamp.

15 År: Sett opp mål

Formålet:

Gjøre spillere mer beviste rundt å sette opp realistisk mål for sin egen utvikling.

Gjennomføring:

Samle gruppen og la de gå igjennom spørsmålene. Etterpå går man igjennom svar og betraktinger i samlet i gruppa.

Spillere

For at du skal kunne sette deg langsiktige mål må du gi fremtiden noen tanker. Hva vil du gjøre om noen år? Spille på A-laget?

For at de langsiktige målene ikke skal føles altfor uvirkelige, og langt frem i tid, må du sette opp delmål. Da kan du etter hvert kontrollere at alt går etter planene eller om du må justere dine mål.

 1. Hvilke er dine langsiktige mål? Tenk over det hver for dere.
 2. Hvilke er dine mål denne sesongen? Bruk skjemaet du får av din leder
 3. Diskuter i små grupper, hvilke målsetninger du har og hvordan du skal oppnå de?

Bruk SMART-modellen når du setter opp dine målsetninger

 • Spesifikk
 • Målbar
 • Akseptert
 • Realistisk
 • Tidsbestemt

F.eks: Under sesongen skal jeg forbedre min tid på «Coopertesten» til 11 min 15 sek

Ledere:

Å sette seg mål betyr mye positiv for deres lag, deres spillere og også for deg som leder. Du og dine lagkamerater jobber sammen mot samme mål – det skaper motivasjon og lagånd.

Dere kan arbeide med mange mål samtidig. Dere kan ha personlige mål med treningen/kampen/sesongen samtidig som laget som helhet har andre mål.

Man kan dele opp i en rekke forskjellige typer av målsetninger. To av de viktigste kategoriene er resultatmål og prestasjonsmål.

Resultatmål: mål for å kunne nå et ønsket resultat. Ofte en sammenligning med andre. Dvs faktorer man ikke helt kan påvirke selv. F.eks. Vi skal vinne serien, Jeg skal blir toppskårer.

Advarsel: Det er lett å glemme at det ikke bare er deg selv eller deres lag som utøver sporten men en mengde lag og personer som også har satt opp mål. Det er kanskje flere gode lag som har som målsetting å vinne serien. Er man da steilt innstilt på målet man har satt seg kan resultatet bli at, til tross for at man har prestert det beste noensinne, så ser man på det som et nederlag. Det gjør ikke noe godt for den egne utviklingen. Det er viktig med resultatmål, spesielt på høyere nivå, men glem ikke å evaluere prestasjonen.

Prestasjonsmål/utviklingsmål: Mål for å nå en ønsket prestasjon, f.eks 11 min 15 sek på Coopers test. Forskjellen mellom resultatmål og prestasjonsmål er at prestasjonsmål dreier seg kun om den egne prestasjonen. Helt fint å bruke sine prestasjonsmål på treninger.

Dere skal i denne delen fokusere på egne prestasjonsmål.

 1. Klargjør, med hjelp av teksten over, forskjellen på resultatmål og prestasjonsmålutviklingsmål. Kopier opp et eks hver av Mine mål for sesongen. Hver og en av spillerne fyller ut sitt skjema. De skal fokusere på personlige prestasjonsmål.

Her laster du ned skjema for mine mål for sesongen

Spillernes personlige prestasjonsmål er en god base for de individuelle samtal dere skal ta med spillerne.

 • Hvordan har det gått?
 • Hva har du gjort?
 • Hva har fungert godt?
 • Hva har ikke fungert som det var tenkt?

15 år: Kosthold 3

Formålet:

Gjøre spillere mer beviste rundt hva bra kosthold innebærer, og hvordan det kan påvirke innsatsen på fotballbane både positivt og negativt.

Gjennomføring:

Samle gruppen og la de gå igjennom spørsmålene. Etterpå går man igjennom svar og betraktinger samlet i gruppa.

Spillere:

 1. Tegn og forklar hva som menes med prestasjonstriangelen.
 2. Redegjør for hva slags ernæring som er energigivende respektive ikke energigivende.
 3. Redegjør for hva slags mat som inngår i kostsirkelen.
 4. Diskuter om nødvendigheten for en ungdomsspiller å drikke sportsdrikk.
 5. Forklar hva glykogen er.
 6. Forklar hvordan en glykogenopplading går til.
 7. Forklar hvorfor det ikke er bra å spise godteri og drikke brus før trening og kamp.

Ledere:

 1. Spise, trene og hvile må sees på som en enhet som sammen påvirker prestasjoner. De sees ofte som en liksidig triangel. Hvis en side forandres må også de to andre forandres.
 2. Energigivende: fett, karbohydrat, protein, alkohol
  1. Fett og karbohydrater skal først og fremst tilføre energi
  2. Proteinet skal fungere som bygningsmateriale,
  3. Alkohol har ingen viktig funksjon og bør unngås sammen med idrett

Ikke energigivende: vitaminer, mineraler, vann.

 1. Melk/ost, Kjøtt/fisk/egg, Frukt/bær, Grønnsaker/rotfrukter/poteter, Brød/kornprodukter, Matfett.
 2. For unge spillere er vanligvis vann best da treningspass og kamper er ganske korte. Søt sportsdrikk kan medføre et forhøyet insulinnivå med risiko for fall i blodsukkeret.
 3. Karbohydratrik mat brytes ned til enkle sukkerarter i kroppen. En del brukes til energi, resten lagres som glykogen i lever og muskler. Muskelglykogen er den mest lett tilgjengelige energien ved muskelarbeid.
 4. Tømming: tren hardt i minst 2 timer. Bruk de musklene som skal «lades»

Opplading: spis karbohydratrik mat i 1,2 eller 3 dager beroende på lengden og intensiteten på den aktiviteten som skal gjennomføres. Drikk mye vann

Konkurransedagen/Kampdagen: spis frokost eller annen måltid 2-3 timer før start. Unngå altfor fiberrikt brød, bønner, linser eller sterkt krydret mat. Drikk mye vann

Restitusjon: Spis noe direkte etter at du er ferdig. En brødskive eller banan. Spis deretter en karbohydratrik måltid.

Det er i praksis umulig å gjennomføre karbohydratopplading før hver kamp i sesongen. Spis heller ekstra mye karbohydrater under måltidene og drikk mye.

 1. Godteri og brus inneholder mye sukker og «tomme kalorier». Høyt insulinnivå i blodet i kombinasjon med fysisk arbeid kan gi et raskt fall i blodsukkeret som i sin tur gir dårlige forutsetninger for en bra idrettsprestasjon.

Tips til lederen for aktiviteter:

 • Få i stand et foredrag om kosthold
 • Lag mellommåltid sammen etter trening
 • Visualiser hvor mye prestasjon man taper hvis man drikker for lite
 • Bruk barnas kunnskaper rundt mat og ernæring

Bruke undervisningsopplegg fra Olympiatoppen:

Fikk du hjelp?