I vår klubb

13 – I vår klubb

104 views 29. november 2020 Webmaster 0

I klubben vår er vi:

 • Ydmyke, engasjerte og sprer glede
 • Treningsvillige, kjemper og viser riktige holdninger
 • Ærlige og respekterer hverandre

Sammen er vi sterke!!

Disse oppgave skal alle lag gjøre i starten av hver sesong. Bruk gjerne en 1 time i forkant eller i etterkant av en trening. Reserver tid på Rolvsrud på møterom eller på kafeen.

Oppgave 1

 • Hva står vi for?
 • Hvordan skal vi arbeide i vårt lag?
 • Hva har vi for regler?
 • Hva er viktig for oss?

Lag en sammenstilling etter at dere har diskutert ovenstående spørsmål.

I vårt lag…………..

Skriv opp sammenstillingen på en plakat og sett den opp, godt synlig på veggen. Last ned plakaten her>>

Sørg for at den blir synlig gjennom ulike medier, og bruke den i ulike sammenhenger på trening og kamp.

Oppgave 2 (Lagånd)

Det er alltid dere på laget som bestemmer hvordan lagånden skal være. Lagånd er ikke noe som bare blir, men det er noe du skaper sammen. Husk at du kan gjøre mye for å forbedre og styrke lagånd. En god lagånd tåler noen smeller, men du må ta vare på den. Det tar tid å bygge, men blir ødelagt raskere. Som loven må du alltid jobbe sammen for å nå dine mål. Du kan ha mange gode spillere i klubben, men fungerer ikke samarbeidet mellom deg klarer du ikke ennå.

Prøv å få ut det beste du har inni deg. Samtidig må du prøve å fremkalle det beste fra vennene dine. Kan dere i laget ha en positiv holdning, og utad fremme sterk lagånd vil dere vinne mange kamper før de har begynt.

Ledestjerner

En måte å skape lagånd på er å sammen ta frem et antall ord som beskriver hvordan dere vil opptre og bedrive deres idrett – ulike ledestjerner. I LIF har vi sammen tatt frem ledestjernene på spillernes A4.

Diskuter med barn / unge på laget ditt hva dette betyr for deg som spiller. Sørg deretter å overføre budskapet og prinsippene på ulike medier (plakater, skriv, nettider med mer) slik at det er godt synlig på riktig sted. Dermed kan dere hele tiden påminne hverandre om dem, se dem og forhåpentligvis lære dem for livet!

Her kan du skrive ut en mal for en plakat til skrive ned budskapet laget har.

Diskusjonshjelp når du skal snakke om prinsipper som gjelder «I vår klubb»:

Hva gjelder for trening, kamp, teori, fritid, kosthold og garderoben?

La dette være inspirasjon for dine egne føringer på laget på grunnlag av problemer.

Tips for oppførsel:

 • Alles stemmer bør være like verdsatt i vår gruppe
 • Vi skal være i stand til å gå til hvem som helst, når som helst med hva sin helst
 • Vi skal være i stand til å ta opp alt med en gang, uansett hva det er
 • Vi skal respektere hverandres meninger, uavhengig av alder og kvalifikasjoner
 • Vi skal følge de regler vi har bestemt sammen

Tips holdninger om kampene:

 • Vi skal sette pris på hverandres roller, uansett hvilke rolle man har i gruppen
 • Vi skal ha en sterk arbeidsmoral og støtte hverandre i det harde arbeidet
 • Vi skal arbeide for å jobbe hardere enn motstanderen
 • Vi skal ha som et krav at alle gjør sitt ytterste hver eneste kamp
 • Vi skal være klar og konkret når vi kritiserer under kamp
 • Vi skal alltid berømme mange ganger mer enn vi kritiserer under kamp

Tips for konsekvenser av treninger:

 • Vi skal kreve at alle kommer godt forberedt til treninger
 • Vi skal komme til treningsbanen med en positiv holdning hver gang
 • Vi skal opprettholde så høy intensitet som mulig på hver trening
 • Vi skal se på hver treningsøkt som en mulighet til å utvikle seg
 • Vi vil kreve at vi holder høy kvalitet på våre treninger
 • Vi skal skape gode og vinnende vaner gjennom å trene som vi ønsker å spille
 • Vi skal presse hverandre og spre glede gjennom positiv energi på trening
 • Vi skal legge gårsdagen bak oss med en tro på laget selv etter et tap

Tips for oppførsel til hverandre:

 • Vi skal ta oss tid til å bli kjent med hverandre
 • Vi skal få alle til å føle seg komfortable og akseptert
 • Vi skal få alle til å føle seg involvert
 • Vi skal gjøre ting selv utenfor banen
 • Vi skal skape harmoni gjennom hverdagslige ting
 • Vi skal stå opp for hverandre på og utenfor banen
 • Vi skal slette baksnakking og glede oss over hverandres fremganger

13 År: Bli en ener

Formålet:

Gjøre spillere mer beviste rundt hva som kreves for å bli en ener på fotballbanen.

Gjennomføring:

Samle gruppen og la de gå igjennom spørsmålene. Etterpå går man igjennom svar og betraktinger samlet i gruppa.

Spillere:

 1. Hvordan definerer dere ordet vinner/ener?
 2. Hva innebærer det å være lagspiller? Gi eks.
 3. Hvordan opptrer en spiller som har «ekte selvtillit»?
 4. Hva kan du selv gjøre for hele tiden bli bedre?
 5. Innen hvilke områder er det viktig å være tålmodig og hvordan lykkes du med det?
 6. Hvordan forbereder du deg best før en turnering eller kamp?
 7. Hvordan skal du kunne bli bedre på å møte motgang og nederlag?
 8. Nevn noen punkter som er viktig i forhold til kost og hvile?
 9. Diskutere i gruppen vekten av å holde orden på utstyret.
 10. Når du skal prestere i samband med trening eller kamp, hvordan forbereder du deg?

Hvilke muligheter tror du at du har til å lykkes som fotballspiller hvis du ikke kommer med på sone eller kretslag? Begrunn svaret.

Kjenner du til noen elitespiller som ikke har gått den veien?

Ledere:

Følgende 10 nøkler til fremgang er hentet fra «Abc Ishockey» (fra Svenske Ishockey forbudet).

 1. Enere/vinnere
 • Å elske å konkurrere
 • Å gjøre alt for å seire
 • Å påvirke andre til å seire
 • Å styre egne følelser i avgjørende situasjoner
 • Å ha mot til å ta opp kampen
 1. Lagspiller
 • Å gledes med andres fremgang
 • Å oppmuntre medspillere
 • Å akseptere sin plass i laget
 • Å ofre seg for laget
 • Å gi alt, også i motgang
 1. Ekte selvtillit
 • Å være tøff på riktig måte
 • Å tro på det du og vi gjør
 • Å være stolt av sitt lag
 • Å være utvalgt og ta ansvar
 • Å være ydmyk, kunne ta og gi kritikk
 • Å holde hodet høyt
 • Positivt kroppsspråk
 1. Opp mot maks potensial/personlig kontroll
 • Å ha fokus på det du kan påvirke
 • Å «nyte mulighetene»(mat, reiser, dommere)
 • Å håndtere smerte
 • Å håndtere ytre og indre stress
 1. Tålmodighet
 • Å ha fokus på det du kan påvirke
 • Å «nyte mulighetene»
 1. Forberedelse
 • Å vite hva jeg trenger å gjøre for å prestere best mulig
 • Å lage gode rutine og vaner
 • Å ikke bare prestere men å gjøre det korrekt
 • At det skal være en mening med det vi gjør
 1. Beredskap
 • Å skjønne forskjellen mellom hva vi kan og ikke kan påvirke
 • Beredskap for uforutsette hendelser
 1. Kost/hvile
 • Ikke dropp måltider
 • Hvile er hvile – ikke gjør noe annet
 • Ha godt om tid og pass på tider
 1. Utstyr
 • Orden i utstyret
 • Alt er i orden før trening og kamp
 • Ta med ekstra utstyr
 1. Forberedelse av prestasjon
 • Oppvarming
 • «Nedtrapping/nedvarming»
 • Analyse av presentasjoner

Alle spiller likt: den spiller som jobber best og viser den beste fotballholdningen spiller mest!

13 År: Planlegg bedre

Formålet:
Gjøre spillere mer beviste rundt å planlegge bedre i hverdagen for å få tid til alt du ønsker å gjøre.

Gjennomføring:
Samle gruppen og la de gå igjennom spørsmålene. Etterpå går man igjennom svar og betraktinger i samlet i gruppa.

Spillere:

Trening og kamp er ikke det eneste du skal rekke i løpet av et døgn. Det finnes andre ting som opptar din tid, skole, venner, hobbyer, søvn. Fyll i når du sover, gjør hjemmelekser og spiser i en dagsplan.

Tiden du har til overs i planen er din fritid. Skriv deretter inn alle treninger, kamper, kino….. og om tiden ikke rekker til må du kanskje flytte på noen poster.

Når du har fylt ut planen ser du hvor viktig det er med planlegging. En bra planlegging gjør at du kan få til alle aktiviteter uten å bli stresset. Du må tenke på ikke å fylle opp hele døgnet, du må ha litt tid til overs.

Når du har fylt ut alt og er klar – svar på følgende:

 • Hva kan du gjøre for å få tiden til å strekke til?
 • Kan du gjøre noe for å rekke over alt?
 • Utnytter du tiden din best mulig?
 • Sammenlign gruppens planer, del gode forslag.

Ledere:

Kopiere opp denne planen til hver spiller.

«Spilleren i sentrum» er et begrep som ofte brukes når det dreier seg om eliteforberedende spillerutdanning. Det innebærer at trenere, ledere, lærere, foreldre og venner blir klar over de krav som stilles til en ung spiller som vil gjøre bra prestasjoner i skolen og på laget.

Å gjennomføre både skole, trening og kamp med gode resultater kan sammenlignes ved en heltidsjobb. En stor del er spillerens ansvar og en aktuell ukeplan hjelper og gir et bra bilde av trening og studier i tillegg til fritid.

Tips!       Inviter gjerne noen eldre spillere i klubben som kan fortelle om viktigheten av å planlegge sin tid hva gjelder skole/fritid/Fotball. Involver foreldrene i spillerens planlegging i forbindelse med foreldremøter og. lign.

13 År: Kosthold 2

Spillere:                                

Å planlegge dagene er A og O for at du skal få i deg all den mat du trenger, at du spiser til riktig tid før og etter trening. Det kan være litt å huske på i begynnelsen å ta med seg ekstra matpakke hjemmefra eller gå forbi butikken for å kjøpe frukt. Du har mye å hente på å planlegge – du får mer ut av hver trening og etter noen uker er det blitt til en vane.

Aktiviteter:

Planlegg din dag, en vanlig treningsdag og en kampdag med måltider.

Plan ligger på denne siden.

Når alle er ferdige kan dere sammenligne

Ledere:

Alle spillere skal ha 2 eks av planen på fra denne siden.

Riktig timing av måltidene er like viktig som å spise nok og riktig. Mange spiser lunsj ca 11:30 på skolen, og går direkte på trening ved skoleslutt. De kommer hjem først rundt 19:30 og da har de ikke spist siden lunsj på skolen. Det fungerer ikke for en spiller som er ute etter maksimal prestasjon.

Hvis spilleren spiser 11:30, slutter på skolen 16:00 og har trening 17:30 trenger han et mellommål på ettermiddagen. Hvis man ikke rekker hjem før trening bør man enten ta med seg mat hjemmefra eller kjøpe noe i butikken.

Passe tid for mellommålet er 1 ½ – 2 timer før trening. Hvis man spiser middag før trening bør det gjøres minst 2 timer før. Mange fortrekker å spise middag 3 – 4 timer før trening.

Like viktig er timingen av det spilleren spiser etter trening – restitusjonsmål. Man bør spise innen 20 minutter etter avsluttet aktivitet. Deretter bør man spise middag eller skikkelig kveldsmat når man kommer hjem.

Tips! Når treningen starter skal du føle deg mett og lett – planlegg derfor nøye tiden for når du spiser i løpet av dagen. Mellommål: 1 ½ – 2 timer før trening/kamp, Middag minst 2 timer før trening/kamp, Restitusjonsmat direkte etter trening.

Fikk du hjelp?