Sportsplan

12. Akademi

567 views 21. juni 2018 21. juni 2018 Webmaster 0

Målet med Akademiet å gi gutter og jenter i alderen 7-12 år et ekstra treningstilbud inntil 4 ganger i uken med eksterne og godt utdannede trenere og således forsterke klubbens tilbud til sine spillere i disse alderstrinnene.

LIF Akademiet gjennomfører sine treninger mandag til fredag og følger kommunens skolerute gjennom året i forhold til åpningstid.

LIF Akademiet har maks 30 plasser pr aldersgruppe og har som hovedmålsetting å lære bort fotball i den hensikt å utvikle fotballspillere. Akademiet retter seg derfor mot de barna som ønsker å bli flinkere til å spille fotball og er ikke å forveksle med et SFO tilbud. Spillere fra andre klubber enn LIF kan også delta på LIF Akademiet.

På LIF Akademiet jobber man etter en «mestringspedagogikk» som gjør at vi har fokus på det barna får til – og ikke alt som de ikke kan. Vi tror ikke at noen gjør feil med vilje – snarere tvert i mot tror vi at de aller fleste har et stort ønske om å få til det de prøver på.

Les mer om Akademiet her>>

Fikk du hjelp?